Híreink

Az egyetemi ifjúság diákjóléti üzemeket állít fel

A m. kir. Ferenc József Tudományegyetem keresztény nemzeti alapon álló egyesületei február 12-én tartott gyülésükön elhatározták, hogy – mivel a külföldi missziók által nyújtott támogatás rövidesen teljesen megszűnik, és a magyar társadalom olymérvű támogatására, mellyel nélkülöző diáktestvéreik továbbtanulását biztosíthatják, nem számíthatnak – diákjóléti üzemeket állítanak fel részvénytársasági alapon, mely üzemek szakemberek vezetésével a nagyközönség és az egyetemi ifjúság igényeit, az általános áraknál jóval jutányosabban fogják kielégíteni. 

Az egyetemi ifjúság nagygyűlése

Bojkottálni kell a destruktív „Szegedet”

Feltűnő nagy számban megjelent Bajtársi Szövetségek tagjai tegnap este a Horthy Miklós internátus nagytermében nagygyűlést tartottak. 

Lovaggáavatás a Szent Imre Egyesületben

Lélekemelő ünnepség színtere volt szerdán este 8 órakor a jezsuiták kápolnája. Az Egyetemi Szent Imre Egyesületben tömörült katolikus ifjak közül avattak fel 70 leventét ünnepélyes szertartás keretében lovaggá.

DEFHE-bál

A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete Szegedi Csoportjának folyó hó 21-én a Tisza Szálló nagytermében rendezendő, műsorral egybekötött táncestélye a legnagyobb szabásúnak ígérkezik az idei szegedi bálak között, annál is inkább, mert a műsor emelésén Herczeg Ferenc személyesen is közreműködik. 

A szegedi egyetemi ifjúság nagygyűlése

A magyar egyetemi ifjúság vezetői Szegeden

Ma reggel érkeznek városunkba a magyar egyetemi ifjúság vezetői: Nagy Iván Mefhosz elnöke, Csanády György a Szefhék Országos Szövetségének elnöke és Oláh Béla a Mefhosz alelnöke és a Turul Szövetség megbízottai, hogy részt vegyenek a szegedi egyetemi ifjúság ma délelőtt fél 12 órai kezdettel a Horthy Miklós Internátus nagytermében tartandó gyűlésén.

A szegedi egyetemi ifjúság seregszemléje

Megalakult a szegedi MEFHOSz és a Diáknyomorenyhítő Akció szegedi csoportja. Az Eötvös Bajtársi Egyesület beolvadt az Attilába

Impozáns nagygyűlésre jött össze a Tiszaparti Athén menekült keresztény egyetemi ifjúsága, hogy a Budapestről lejött ifjúsági vezetőket: Nagy Ivánt a MEFHOSz elnökét, Csanády Györgyöt a SzEFHE országos elnökét és Oláh Bélát a MEFHOSz alelnökét meghallgassák.

A délvidéki egyetemi hallgatók táncestélye

Tegnap este tartotta nagyszámú és előkelő közönség részvételével a Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületének szegedi csoportja műsoros táncestélyét, melyen részt vett Herczeg Ferenc, a DMKE elnöke és Tubán Tibor volt államtitkár is. 

Az egyetemi ifjúság részt vesz az iparosok kultúrmunkájában

Vasárnap délután az állami leánygimnázium tornatermében nagy érdeklődés mellett folyt le a szegedi ipartestület hölgybizottságának első kultúrünnepélye. Az egyetemi ifjúság énekkara a Hiszekegyet énekelte el. 

A Rákóczi Bajtársi Egyesület leventeavatása

Lélekemelő szép ünnepség keretében avatta fel darvait a Rákóczi bajtársi Egyesület szombaton este a Kass nagytermében. A termet teljesen megtöltötték Szeged város notabilitásai, köztük dr. Aigner Károly főispán, Várhelyi prelátus, dr. Pfeiffer rektor, dr. Györffy, dr. Szentpétery, dr. Dávid, dr. Farkas egyetemi tanárok, Borbély, Nindl, Nemecz, Moldován, Máthé szegedi gyógyszerészek. 

Gazdaságilag is szervezkedik az egyetemi ifjúság

A Szent Imre Egyesület munkája. Az egyetemi ifjúság nyara

Az Alma Mater kapui bezárultak, s az egyetemi hallgatók nagy része elhagyta Szegedet. A vízumszerzés az idén aránylag könnyebb lévén, mint az elmúlt évben, a menekült egyetemi hallgatók visszatérhettek évek óta nem látott szülői házukba. 

Az egyetemi Szent Imre Egyesület közgyűlése

Vasárnap délelőtt tartotta az egyik legnépszerűbb egyetemi kör, a Szent Imre Egyesület közgyűlését, amely alkalommal megválasztották az új ifjúsági elnököt is. Lázár Ferenc dr., az egyesület két éven át volt népszerű elnöke ugyanis lemondott, mivel az élet állította sorompóba, és nagy elfoglaltsága miatt, mint mondotta, nem tud annyi időt szentelni az egyesület felvirágoztatására, mint amennyit a saját akarata megkívánna. 

A székely diákok első teadélutánja

A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete tegnapelőtt, december 5-én tartotta első szokásos teadélutánját. Az egybegyűlt előkelő közönséget ízlésesen összeválogatott műsorral lepték meg a derék székely fiúk