Híreink

A magyar ifjúság ideálja nem lehet többé a filiszter típus – A magyar hallgatók seregszemléje Szegeden

A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége szombaton rendezte meg X. kongresszusát Szegeden. Erre az alkalomra valamennyi egyetem és az ország minden főiskolájának ifjúsága elküldötte vezérét Szegedre, kiket szombaton délelőtt fél 11 órakor ünnepélyesen fogadtak a Szegedi állomáson. Budapestről és vidékről 60 főiskolai hallgató és a MEFHOSZ női szakosztálya képviseletében 8 nő jött le a kongresszusra. A fogadtatás után a vendégek és a szegedi ifjúság a központi egyetemi aulában ültek össze, ahol megvizsgálták a mandátumokat. Egy órakor az ifjúság tisztelgett az egyetem tanácsa előtt, melynek nevében Dézsi Lajos dr. rektor örömének adott kifejezést, hogy az ifjúság teljes komolysággal készül a rá váró nagy feladatokra. Utána a Horthy Miklós kollégiumban ebéd volt, majd negyed 1 órakor az ifjúság küldöttei zárt ülésre gyűltek össze, melyen különféle ifjúságot érdeklő kérdéseket tárgyaltak le.

Lendvay Béla dr.: Tíz éves a Turul Bajtársi Szövetség

A Turul Szövetség megalakulásának története, mely egyes fázisaiban regényes szövődményekkel van tele, sokkal szétágazóbb, mint semhogy azt e rövidebb cikk keretében megvilágíthatnám. Ami a bajtársi gondolat, a a bajtársi célkitűzéseket, a bajtársi munkásságot és a bajtársi élet roppant nevelő hatásait illeti, az is olyan témakör, melyről köteteken át értekezni lehetne. A Turul Szövetség megalakulásának életrehívója az a gyászos emlékű korszak volt, mely a Károlyi Mihály féle „őszirózsás” forradalommal és a vérzivataros zsidóuralmú kommün napokkal most már szemfedőt borítottak a dicsőséges magyar nemzetre. Ezekben az időkben a magyar ifjúság egy tekintélyes csoportja Velcsov György (azóta vitéz Bánsághy György dr.) szigorló orvos vezetése mellett, először tiszti századok jellege alatt, később pedig „Görény-csapat” néven titkos alapú ellenforradalmi szervezkedésbe tömörült. A balsikerű ellenforradalmi kísérletek után sokan, nagyon sokan a kínzókamráiról hírhedt forradalmi börtönök rabjává váltak. Minden megfélemlítés dacára az eltökélt gárda mégsem rebbent szét, s amikor a kommün bukása után vezérük, Velcsov György a börtönből kiszabadult, újra aktivitásba léptek. 

Az első egyetemi női cserkészcsapat felavatása Szegeden

a napokban történt az első magyarországi női cserkészcsapat felavatása Szegeden. A leánygimnáziumban rendezett felavatás a város társadalmának előkelőségei és az egyetemi professzorok jelenlétében zajlott le. A cserkésznagyasszonyok között ott láttuk Aigner Károlyné dr.-nét, Somogyi Szilveszterné dr.-nét, Szandtner Pálné dr.-nét, Széki Tiborné dr.-nét és sokakat másokat. Az egyetemi tanárok, mint védnökök között ott voltak: Issekutz béla dr. egyetemi rektor, Bartók György dr., Hainiss Elemér dr., Horger Antal dr., Kolosváry Bálint dr. és Széki Tibor dr. Issekutz Béla dr. rektor meleghangú beszéde után Györffy István dr., egyetemi tanár intézett beszédet az egyetemi cserkészlányokhoz. 

Az Emericana sátortábora Tihanyban

A Balaton csodálatos félszigetén ütöttünk tábort százhúszan zöldsapkások – emericánisták. Két teljes hónapig aztán a mi jókedvünktől volt hangos ez a romantikus félsziget. Nem messze József főherceg villájától egy kis tisztáson gubbasztottak sátraink. Kedves, barátságos otthonunk volt, minden nap szebbé varázsoltuk.

            A táborba díszes kapun lehetett bejutni: fent ragyogott rajta az emericánás címer. Bent a táborban magas árbocon a magyar lobogó. Minden sátor előtt egy kis virágoskert, a sátor háta mögött pedig árnyas lugas. Itt volt minden sátornak az asztala.(Ezen íródtak délutánonként a levelek) Nagy verseny folyt a sátrak között, kié lesz a legszebb kert és a legszebb lugas? Dolgoztunk, hisz a felség minden nap megnézte, hogy halad a munka. Ő volt a mi mindennapi vendégünk, néha kétszer, háromszor is meglátogatott minket. Korán reggel már félhatkor ott volt a mindennapi osztásnál. Örült, hogy milyen jó étvággyal isszuk a telecsajka tejet. Délután legtöbbször maga hozta át nekünk az újságait. Igazán csak most tudtuk megérteni azt a lelkesedést, amivel őt a katonái a háborúban körülvették. Tihanyban Ő volt a mi Édesapánk és mi az Ő kis katonái: s talán ez volt az oka, hogy igazán otthon éreztük magunkat, és a legnagyobb jókedv mellett is fegyelem volt. Ez vívta ki számomra azt, hogy a táborunk valóságos mintatábor lett.

Teaestély a Bethlen Gábor Körben

A református egyetemi és főiskolai hallgatók Bethlen Gábor Köre pénteken este jólsikerült teaestélyt rendezett a református palota dísztermében, ahol nagyszámú és előkelő közönség jelent meg. Bakó László lelkész imája után Buday György joghallgató, a kör elnöke nyitotta meg az estélyt, majd Pöschl Margit énekszámában gyönyörködött a közönség.