Híreink

Werbőczys-kultúrdélután

A m. kir. Ferenc József Tudományegyetem jogi karának Werbőczy Bajtársi Egyesülete február 24-én az egyetem aulájában kultúrdélutánt rendez a következő műsorral:(...) 

Szent Imre leventéinek ünnepe

A liliomos herceg glóriás alakjához méltó fényes keretek között tartotta meg vasárnap délelőtt évzáró ünnepélyét a szegedi egyetemi hallgatók Szent Imre Egyesülete. Az ünnepség reggel 8 órakor az újszegedi Szent Imre Kollégium kápolnájában kezdődött, ahol Glattfelder Gyula dr. csanádi püspök az egyesület fővédnöke ünnepélyes szentmisét és Te Deumot tartott. Megható jelenet volt a szentmise után, midőn a Kolozsvárról elhozott egyesületi zászlóra, a 26 éves egyesületi múltnak erre a büszke jelképére gyászszalagot helyezett el az egyetemi ifjúság: „Szeged tudja, hogy Kolozsvár visszavár” – ez a felirata a szalagnak és e zászló most már, mint beszédes irredenta jelvény hirdeti Szent Imre leventéinek, hogy a zászlót vissza kell majd vinni kincses Kolozsvárra. Az ünnepségen részt vettek: Lázár Ferenc dr., Stumpf Pál dr. és Klein Béla dr., kik az egyesületek régi vezetői voltak, és most is eredményesen működnek annak érdekében.

A Csaba táborozása

A Csaba Bajtársi Egyesület a Ferenc József Tudományegyetem orvoskari magyar hallgatóinak kitűnően megerősödött hatalmas szerve szerdán este tartotta meg évzáró nagytáborozását. Az évvégi beszámolók után a tábor lelkes szavakban emlékezett meg a távozó vezérségről és különösen annak fejéről, Szász Sándor volt vezér bajtársról. Ez alkalommal történt az 1924/25. tanévre megválasztott új vezérség beiktatása is. 

A Szent Imre Egyesület évnyitó ünnepélye

Az Egyetemi Szent Imre Egyesület folyó hó 26-án, vasárnap de. fél 11 órakor a Katolikus Kör helyiségében évnyitó ünnepélyt tart a következő műsorral: 1. Elnöki megnyitó: Reck Endre elnök. 

Werbőczy nagytáborozás

A Werbőczy Jogász Bajtársi Egyesület szegedi szervezete tegnap este 8 órakor tartotta meg ünnepélyes avató nagytáborozását. Regdon László vezéri megnyitójában beszámolt az egyesület múlt évi működéséről, s egyúttal bemutatta az új tanév bajtársi programját, amelyet külföldi tanulmányutak, kultúr- és zenedélutánok, céllövészeti gyakorlatok és bajtársi misék tesznek változatossá. 

A MEFHOSz szegedi szervezetének alakuló közgyűlése

Az egyetemi ifjúságot a feltámadás útjáról semmiféle zsidó praktika nem téríti le

Kedden este jelentős fordulóhoz érkezett el a szegedi egyetemi ifjúság centralisztikus szervezkedése. A komoly és öntudatos munka jegyében újonnan, illetve végleg megalakult a MEFHOSz szegedi elnöksége, melynek célja az intenzívebb egyetemi élet kiépítése s az életlehetőségek nagyobb vonalú kiaknázása mellett bonthatatlan egységgé forrasztani össze a különböző ifjúsági egyesületeket a keresztény nemzeti eszme alapján.

SZEFHE-matiné

A székely egyetemi és főiskolai hallgatók egyesülete vasárnap délelőtt fél 11 órakor a Belvárosi Mozi helyiségében kiválóan sikerült matinét rendezett a Diákotthon alapja javára. A matiné bevezetéseképpen Kogutowicz Károly dr. egyetemi tanár finnországi tanulmányútjáról tartott élvezetes előadást vetített képek és film kíséretében. 

Megalakult a Szent István Bajtársi Szövetség szegedi alvezérsége

Hódoló távirat Apponyi Albert grófhoz

A királyhű egyetemi és főiskolai hallgatók Szent István Bajtársi Szövetségének szegedi alvezérsége tegnap este tartotta meg alakuló közgyűlését az alvezérség Erzsébet-rakparti ideiglenes klubhelyiségében.