Híreink

Madách-ünnepély

A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete 1923. december 9-én fél 11 órakor a városi színházban Madách-ünnepéllyel egybekötött matinét rendez a következő műsorral: 1. nyitány. Előadja a m. kir. honvédzenekar. 2.a) Előkép: Szokolay Margit oh. és Rádly Károly jh., b) Bánát. Írta: Vály Nagy Géza. Szavalja: Somlyódy István jogszig. 3. Magyar egyveleg. Előadja am. Kir. honvédzenekar. 4. Madách méltatása. Tartja: Márky Sándor dr. egyetemi ny. r. tanár. 5. a) Leoncavallo: Bajazzo prolog. b) Gounod: Faust bordal. c) Magyar dalok. Előadja: Bihari Sándor operaénekes. Zongorán kíséri: K. Kain Kató. 

Az egyetemi ifjúság a kötelező testnevelés mellett

Külföldi egyetemeken már évtizedek óta kötelező tantárgy a sport. A legkülönbözőbb szaktudományok mellett is igen előkelő helyet biztosított magának a testgyakorlás, amely a szellemiek mellett, legfőbb nevelője az ifjúságnak. A hazai viszonyok között, bizony még sok helyreigazítás vár ama erőskezű munkásokra, kik az ép testet egyenlő magasságra merik állítani a kulturált lélekkel, amely csak a test harmóniájában képes világolni a tudomány még beláthatatlan sötétségében.

A MEFHOSz szegedi csoportjának tisztújítása

Folyó hó 17-én tartotta a MEFHOSz szegedi csoportja tisztújító képviselőtestületi ülését, melyen egyhangúlag a következőket választották meg az egyes tisztségekre, a csoport kebelébe tartozó különböző egyetemi egyesületek delegáltjai:(...)