Híreink

Az egyetemi ifjúság mozgalma Petőfi szegedi szobráért

A Szent Imre Kör megbotránkozása a rókusi vallásgyalázás fölött

A szegedi egyetemi ifjúság, amely a menekült kolozsvári egyetem elhelyezése óta lüktető kultúréletet vitt bele Szeged társadalmi életébe, most lelkes terv megvalósításával foglalkozik. Mozgalmat indítanak egy Petőfi szobornak a Klauzál téren való felállítása céljából.

SzEFHE bál

A Székely Főiskolai Hallgatók Egyesülete a farsang legfényesebb bálját rendezte tegnap este a Tisza-szálló összes termeiben. Az erkölcsi és anyagi sikerekben gazdag táncmulatságot magas színvonalú hangverseny vezette be a SzEFHE dalárdájának hatásos Székely imádságával. 

Velünk van Szeged keresztény főiskolai ifjúsága!

Az a vakmerő rágalomhadjárat, amit döntő csapásul szánt a keresztény nemzeti irányzatnak a szegedi zsidó sajtó, sokkal nyaktörőbb kísérletnek bizonyult, mint azt liberális körökben számították. 

Velünk van Szeged keresztény főiskolai ifjúsága!

Az a vakmerő rágalomhadjárat, amit döntő csapásul szánt a keresztény nemzeti irányzatnak a szegedi zsidó sajtó, sokkal nyaktörőbb kísérletnek bizonyult, mint azt liberális körökben számították. 

SzEFHE ismeretterjesztő összejövetele

A SzEFHE ismeretterjesztő szakosztálya folyó hó 3-án, szombaton délután háromnegyed 6 órai kezdettel ismeretterjesztő összejövetelt tart a SzEFHE internátus nagytermében(...) 

Díszes ünnepélyt rendezett vasárnap a jubiláló Szent Imre Kör

Az egyetemi Szent Imre Kör vasárnap délelőtt díszes ünnepséget rendezett a Korzó Moziban, fennállásának huszadik évfordulója alkalmából. 

Luther Szövetség Petőfi-ünnepélye

A szegedi evangélikus egyetemi és főiskolai hallgatók Luther Szövetsége 15-én, vasárnap délután 4 órai kezdettel az ág. evangélikus templomban Petőfi-ünnepélyt tart a következő műsorral: Himnusz (közének), Országh József ág. ev. tanító orgonakíséretével. 

Csak a kereszt és a háromszín vezeti vissza az országot a szent határok felé

Tegnap délután 5 órakor a Tisza Szálló nagytermében tartotta meg a MANSz szegedi csoportja alakuló közgyűlését. Ez alkalommal Budapestről Tormay Cecil, a kiváló írónő, a MANSz országos elnöke, Bornemissza Adél bárónő, Grieger Róza és Kiss Károly a szövetség főtitkára érkeztek Szegedre.