Híreink

Pikó András, az 1988 őszi demonstrációk főszervezője

Melyek voltak azok az okok, amelyek a sztrájkhoz vezettek?

Kovács József, egykori JGYTF HÖK-elnök, egykori JGYTF HÖK irodavezető

Milyen korszakolást lehetne felállítani a hallgatói mozgalom szerveződése, indulása és a kilencvenes évek közepe-vége között?

Majó Zoltán, egykori TTK HÖK-tag, egykori JATE HÖK irodavezető

Mi történt 1995 kora tavaszán itt Szegeden?

Matiscsák Attila, szociológus

1985-ben volt az első olyan törvény a felsőoktatásban…

Benedekfi István, egykori SZTE ZMK HÖK elnök

„Az integrálódásnak nemcsak papíron kell megtörténnie, hanem mentálisan is.”

Kléger Viktor, egykori SZTE ÁJTK HÖK elnök

„A jó vezető sikeressége a munkájukat kiválóan teljesítő beosztottai lojalitásán múlik.”

Laki Zsolt, egykori SZTE EFK HÖK elnök

„Sokat tanultunk elődeink hibáiból és próbáltuk kijavítani azokat.”

Mák Balázs, egykori SZTE ÁJTK HÖK elnök, EHÖK elnök

„Közösségben lenni csodálatos dolog, ám a közösségért tenni is kell”

Marofka Ferenc, egykori SZTE GTK HÖK elnök

„A vezető fogaskerék egy csapatban, akinek az a feladata, hogy kijelölje a haladási irányt.”

Méri Nándor, egykori SZTE EFK HÖK elnök

„Ha mindenki teszi a dolgát, megy a szekér, érvényesülnek a hallgatói érdekek, teljesülnek a reális igények.”

Nagy Zoltán Péter, egykori SZTE JGYPK HÖK elnök

“Mi a hallgatókért vagyunk, és nem a hallgatók vannak értünk!”

Pernyész Péter, egykori SZTE TTK HÖK elnök

„Nem egyéni eredményekről kell beszélni, hanem az együtt elértekről.”

Tóth Gergely, egykori SZTE GTK HÖK elnök

„A legtöbbet érő tapasztalat a felelősség.”

Sakkverseny az egyetemi Szent Imre Körben

A szegedi egyetemi Szent Imre Kör, a Katolikus Körben levő helyiségében most igen forgalmas az élet. Néhány nappal ezelőtt sakkversenyt rendeztek, melyre 20 tehetséges sakkjátékos nevezett be. 

Farsangi bál a Szent Imre Körben

A Katolikus Kör és Egyetemi Szent Imre Kör tegnap este kedves kis farsangi mulatságot rendezett a köri helyiségekben. 

Előadások a Szent Imre Körben

Az Egyetemi Szent Imre Körben minden kedden este 8 órakor P. Komarik István jezsuita atya vallásbölcseleti előadást tart. 

Mr. Legate a szegedi SzEFHE internátusban

Mr. Legate a Közép-Európai Diáksegítő Akció népszerű vezetője a főiskolai hallgatóság viszonyainak tanulmányozása végett f. hó 15-én itt töltött egy napot. Miután az egyetemi segítő bizottsággal tárgyalásait bevégezte, a társaságában levő miss Alice Brierrel együtt részt vett a SzEFHE Barcasági Ágának összejövetelén, melyet a hontalanság lehunytszemű feledni akarása, március idusának lelkes hangulata tett széppé, s amelyről az angol miss is szép emlékeket vitt haza: megismerte a híres magyar csárdást, s neki pirosodott az arca a magyar nótáktól, magyar muzsikától.

Herczeg Ferenc a DEFHE lovagjainak felavatásán

Herczeg Ferenc, aki szombat este érkezett Szegedre, részt vett a DEFHE szombati műsoros táncestélyén. 

Buday György az agrársettlement-mozgalom fordulópontjáról

Méltóságos Dr. Erődi Harrach Béla úrnak

Az Orsz. Szociálpolitikai Intézet igazgatója

Budapest

Méltóságos Uram,

az új munkaév elején kedves kötelességemnek teszek eleget, amikor

Méltóságodnál jelentkezem.

Balog Iván EGYETEMI HALLGATÓI MOZGALMAK SZEGEDEN A NYOLCVANAS ÉVEKBEN (1990)

Balog Iván

EGYETEMI HALLGATÓI MOZGALMAK SZEGEDEN

A NYOLCVANAS ÉVEKBEN

(1990)

 

In: Gábor Kálmán (szerk.): Civilizációs korszakváltás és ifjúság. JATE 1993