Híreink

Nagyszabású vitaestek a Schola Emericanában

A cselekedni akaró ifjúságot s városunk keresztény társadalmát szólítja egységes munkára és harcra a moszkvai téboly ellen az Emericana ifjúsága. Negyedízben rendezi meg a katolikus szabadegyetemi előadásokat, melynek keretén belül Somogyi József dr. főiskolai tanár és P. Csávossy Elemér S. J. hittud. főisk. tanár egyrészt bírálatot mondanak a mai társadalomromboló áramlatokról (marxizmus, liberalizmus, kapitalizmus stb.), másrészt rámutatnak a szociális bajok forrásaira, a társadalmi reform gátlásaira s a katolicizmus és modern gazdasági élet kapcsolataira. 

Emericana avató ünnepély

A szegedi Emericana corporatiói május 18-án rendezték meg avató káptalanjukat. A szentmisén közös szentáldozáshoz járultak, este pedig a Tanárképző dísztermében volt a fényes avatás, melyen a megyéspüspök is megjelent. Az avatóbeszédet dr. Tompa Ferenc egy. tanár mondotta az Emericana budapesti központja képviseletében. 50 leventét, 40 kisasszonyt avatott hatásos szertartással. 

Az Emericana munkája

A másfél éve megnyitott Horthy Miklós Tudományegyetem nagy kulturmissziós feladatok elvégzésére vállalkozott az Alföld és az azóta visszatért Délvidék területén. S ezért mindenkit érdekel az egyetem katolikus ifjúsága – amely a hallgatóság mintegy kétharmad részét alkotja – hogyan tesz eleget nemzeti és vallási kötelezettségeinek.

A hely szűke miatt nem szólunk most az Egyetemi Mária Kongregációk és a Szent Imre Kollégium Széchenyi Körének működéséről, inkább a harmadik katolikus egyetemi szervezet, az Emericana Marisia corporatio munkásságáról számolunk be.

Az Emericana tevékenysége

A szegedi egyetemen 18 éve végez vallásos nevelő munkát az Emericana Egyetemi Hivatáskúriája. Volt történetében olyan időszak, amikor az ifjúság százával sorakozott fel a Szent Imrés zászlók mögött, később azonban zavaros elméletek és közös ideológiák hangzatos, de nehezen megvalósítható jelszavakkal igyekeztek az ifjúságot eltéríteni a katolikus felfogástól és az Anyaszentegyháztól.