Híreink

Szent Imre Egyesület lelkigyakorlata

A Szent Imre Egyesület lelkigyakorlatai nagy látogatottság mellett folytak le a múlt héten. Az elmélkedéseket dr. Glattfelder Gyula megyés püspök tartotta, melyek befejezéséül Krisztus királyságáról tartott nagyhatású beszédet. 

Foederatio Emericana ünnepe

Városunkban is megalakult a főiskolát végzett uraknak a katolikus egyetemi hallgatókat támogató egyesülete az Emericana budapesti központtal működő Marisia Corporatio. Tagfelavató ünnepsége május hó 9-én délelőtt lesz, melyre az Emericana nagykáptalanja lejön. Az ünnepséget vasárnap délelőtt 10 órakor a fogadalmi templomban nagymise vezeti be, melyet Glattfelder Gyula megyéspüspök úr celebrál fényes segédlettel. 

A Foederatio Emerican tagavató ünnepélye

Szegeden régen volt ilyen impozáns, komoly és fontos esemény, mint május 9-én délelőtt az egyetem aulájában. A Foederatio Emericana Marisia Corporatioja tartotta tagavató káptalani ülését. A Foederatio Emericana, mint azt már több ízben ismertettük, a katolikus egyetemi hallgatók támogatására alakult azon intézmény, amelybe főiskolát végzett állásban lévő katolikus férfiak nemcsak azért tömörültek, hogy a katolikus egyetemi hallgatókat anyagilag s erkölcsileg támogassák tanulmányaik végzése közben s majd az élet küzdelmeinek első nehéz perceiben, hanem az Emericanába tömörülők maguk is arra tesznek ígéretet, hogy úgy magánéletükben, mint közpályájukon is a katolikus hit szerint élve, cselekedve, már most igyekeznek egy intanzigens katolikus magyar intelligenciát teremteni.

Foederatio Emericana búcsúja

Múlt vasárnap ünnepelte A Foederatio Emericana Marisia corporatiója védőszentjének Szent Gellért csanádi első vértanú püspöknek ünnepét. Az intelligens, öntudatos katolikusokhoz méltóan minden zajos ünnepség nélkül, egyedül a lelki épülés jegyében folyt az le. A corporatio priorja vezetésével az öreg urak szép számmal, a leventék senioruk vezetésével teljes számmal jelentek meg a fogadalmi templomban, hol a tanuló ifjúságnak s a szentmise felnőtt hallgatóinak igazi épülésével vettek részt a nagymisén, amelyet Várhelyi József prelátus úr mondott. 

Szegedi Szent Imre Egyesület Makón

Az első adventi délutánt vasárnap rendezte meg a makói katolikus kör, melynek dísztermét zsúfolásig megtöltötte az érdeklődő közönség. A műsornak egyik kiemelkedő száma a szegedi Szent Imre Egyesület zenekarának jutott.