Híreink

Az első Katolikus Diáknagygyűlés határozatai

I. Kívánja a nagygyűlés közoktatásunk egész vonalán a katolikus bölcseleti ismeretek intenzív tanítását, és valamennyi egyetemünkön a katolikus filozófiai tanszék sürgős felállítását.

Szt. Imre Kör jubileuma

Az Egyetemi Szent Imre Kör 20 éves fennállása és a Pax Romana-nap évfordulójának megünneplésére f. hó 11-én, vasárnap délelőtt (...) 

Szent Imre Kör ünnepe

Impozáns keretek között folyt le f. hó 11-én  délelőtt a Szent Imre Kör kettős jubiláris ünnepsége a Korzó mozi helyiségében, amelyet a katolikus társadalom bevonásával a kör 25 éves megalapításának és 20 éves fennállásának, továbbá a Pax Romana főiskolai diákszövetség megalakulásának második évfordulója alkalmával rendezett.

Szent Imre Egyesület női törzsének ünnepe

Az egyetemi hallgatónők Szent Margit törzse a Katolikus Nővédő Egyesület támogatása mellett f. hó 1-jén szép sikerű, művészi értékű ünnepélyt rendezett. Az ünnepély a Szent Margit törzs első fellépése, mintegy bemutatkozása volt, s a Szent Margit törzs valóban meg is nyerte egyszerre a nagyszámú előkelő közönség szeretetét.