Híreink

A. Gergely András: Lokalitás – ifjúság – civiltársadalmi alternatívák

Az alábbi írás egy 1979-ben, Kiskunhalason indított városkutatás résztapasztalatait összegzi.

Boros László: Az értékorientáció tényezői és típusai

Definícióként elfogadható, hogy az ifjúsági életszakasz akkor kezdődik, amikor a teljes körű gyermekkori védettség periódusa lezárul…

Boros László: Az ifjúság értékvilágának dilemmái

Egy adott gazdasági- politikai rendszerhez való viszony kialakulásában kulcsszerepet játszik a szocializációnak az a része, amelyet az értékrend kiépüléseként jellemezhetünk.

Kéri László: Az ifjúság és a politikai változások

Az ifjúságkutatás legutóbbi fejleményei és produktumai a korábbiakhoz képest széleskörűen dokumentálják azt az összefüggést…

Nagy Imre: Ifjúság - KISZ – reformesélyek

Nyíltan vallom, gyakorló politikusként szeretnék az elhangzott kérdésekről szólni. Mint politikus, úgy érzem…

Soltész Anikó: A modellváltás feltételei és esélyei a KISZ-ben

A konferencián kulcsszóvá avatódott a modellváltás: én ennek a KISZ-beli problémáival szeretnék foglalkozni…

Stumpf István: Politikum, alternativitás – önszervező közösségek

A jövő szempontjából meghatározó jelentőségűnek tartom, hogy a magyar társadalom életében milyen politikai – szerveződési – formák alakulnak ki…

Szabó Máté: Spontán szerveződő ifjúsági csoportosulások a nyolcvanas években Magyarországon

A nyolcvanas évek elején hazánkban az ifjúságpolitika és az ifjúsággal foglalkozó társadalomtudományi kutatások számára…

Vass László: Mit is akar az ifjúság?

Aki egy kicsit is tájékozott az ifjúság mai közéletében, nyilvánvalóan nem adhat sommás választ a fenti kérdésre…

Thoma László: Tiltakozó fiatalok

A nyolcvanas évek elején világszerte egyre többször került az érdeklődés középpontjába az ifjúság…