Híreink

Halasztó egyetemi tanácsi határozat az ifjúsági egyesületekről

Dr. Szandtner Pál prodékán ismerteti:

1./ a Szegedi Evangéliumi Leány-Diákszövetség

2./ a „Zsidó Magyar Főiskolai Hallgatók Orsz. Szövetsége Szegedi Fiókja”

Egyetemi tanácsi álláspont az ifjúsági segélyegyletek hiányáról

Rector jelenti, hogy az 1919/20. tanévet pótló semester és az 1920/21. és 1921/22. tanévek alatt a hallgatóságtól az általános segítő egyesületek javára összesen 7118 Kor. folyt be.

Minthogy az ifjúsági segélyegyletek még nem alakultak meg, javasolja, hogy az összeg egyelőre a Rector rendelkezésére álló „Segélyalap”-hoz csatoltassék, ha pedig a segéylegyletek megalakulnak, a tanács a fennmaradó összeg szétosztása iránt annak idején külön intézkedjék.

A DEFHE szegedi csoportjának segélykérelme

A DEFHE szegedi csoportja az egyesület által diákjóléti célra rendezett táncestély jövedelme után a városnak vigalmi adó címén lefizetett 12.000 koronának segély alakjában való vissztérítése iránt a város tanácsához intézett kérésének pártolását kéri.

Egyetemi tanácsi vélemény a Turul Bajtársi Egyesület énekkaráról

Rector jelenti, hogy Dr. Szandner Pál professzor elkészült a „Turul” egyetemi énekkar alapszabályszerű működésének felvétele iránt benyújtott kérésének referátumával, és ezért kéri a Tanács hozzájárulását, hogy előterjesztését megtehesse.

Egyhangú hozzájárulás.

Dr. Szandtner Pál előadó ismerteti a „Turul” Bajtársi Szövetség szegedi kerületi vezérségének azt a kérését, hogy a részéről „Turul egyetemi énekkar” elnevezéssel a bemutatott szervezeti szabályzat szerint létesítendő szakosztálya működését megkezdhesse, és hogy a Tanács a szervezés költségeihez anyagi támogatással hozzájárulni szíveskedjék.