Híreink

Tóth Tamás: Egyetemek és egyetemisták Európában

Jelen gondolatmenet kiindulópontjául egy olyan megállapítást szeretnék választani…

A. Gergely András: Lokalitás – ifjúság – civiltársadalmi alternatívák

Az alábbi írás egy 1979-ben, Kiskunhalason indított városkutatás résztapasztalatait összegzi.

Bakacsiné Gulyás Mária – Ormándi János: Főiskolai hallgatók világnézeti-politikai jellemzői és értékorientációja egy vizsgálat tükrében

Napjainkban a világrendszerek felgyorsult változásának vagyunk szemtanúi a szocialista, a kapitalista, s a harmadik világ országaiban is…

Boros László: Az értékorientáció tényezői és típusai

Definícióként elfogadható, hogy az ifjúsági életszakasz akkor kezdődik, amikor a teljes körű gyermekkori védettség periódusa lezárul…

Boros László: Az ifjúság értékvilágának dilemmái

Egy adott gazdasági- politikai rendszerhez való viszony kialakulásában kulcsszerepet játszik a szocializációnak az a része, amelyet az értékrend kiépüléseként jellemezhetünk.

Kéri László: Az ifjúság és a politikai változások

Az ifjúságkutatás legutóbbi fejleményei és produktumai a korábbiakhoz képest széleskörűen dokumentálják azt az összefüggést…

Kuntár Ágnes – Rózsás Péter – Szabó Tibor – Várnagy József: Felsőoktatási törvény – megújulás!? (1994)

“A tervezett hallgatói létszámemelés egyik új, és sokak által meghatározónak tekintett eleme – a tandíj – bevezetése várhatóan a kívánttal épp ellenkező hatást fog elérni.”

Az OFÉSZ krónikája

Az Országos Felsőoktatási Érdekvédelmi Szövetség (OFÉSZ) története sokak szerint az 1985-ös Oktatási Törvénnyel kezdődik.