Híreink

Vígtáborozás

A Botond B.E. Bolyai törzse jól sikerült vígtábort rendezett a múlt héten a Hági-étterem különtermében. A táboron megjelent Jugovits Lajos dr. egyetemi m. t. az egyesület primus magistere. A komoly ügyek tárgyalása után Kiss József törzsfő megnyitotta üdvözlő beszédével a műsort. Az első szám Deák István humoros szavalata volt. Azután Pécsy Gizella levente bajtárs meleg lírai hangján magyar dalokat énekelt igen nagy sikerrel. Majd Fehér Tibor az egyesület magister bibendije tartotta meg felolvasását Szerelem a matematikában címmel. Az előadást állandó derültség kísérte. Ezután Kubinyi István Zoltán főregős hatásos énekszáma követte. A műsor utolsó száma Fábián Dénes strófái voltak, amelyekben a megjelent bajtársakról énekelt harsogó derültség kíséretében. A műsor után éjjel egy óráig maradt együtt a tábor kedélyes hangulatban. 

Vitaest az alföldi szociográfia feladatairól

Szombaton este tartotta az egyetemi hallgatók Bethlen Gábor Köre ezidei negyedik vitaestélyét a központi egyetemen. Az estélyt Buday György elnök nyitotta meg rámutatva arra, hogy a szegedi egyetem létjogosultságát részben az adja meg, ha intenzíven részt vesz az Alföld problémáinak megoldásaiban. Utána Szombatfalvy György dr. a kiváló magyar szociológus tanár tartott érdekes előadást az Alföldi társadalomrajzi feladatokról. 

A Turul Szövetség országos céllövő versenye

A Turul Szövetség, amely a magyar egyetemi és főiskolai bajtársi egyesületek országos központja, május 10-én és 11-én Debrecenben nagyarányú céllövő versenyt rendez. A versenyen indulhat minden egyetemi és főiskolai hallgató és diplomát szerzett egyén, ki a Turul Szövetség kötelékébe tartozó valamely bajtársi egyesület daruja, leventéje, vagy dominusa. Ezen az országos céllövő versenyen, mely a debreceni nagy erdei katonai elemi lőtéren fog lefolyni, eldöntésre kerül a Turul Szövetség jól képzett és országos arányokban kiépített céllövő gárdáinak 1929. évi országos bajnokságának kérdése. 

A MEFHOSz szegedi csoportja diáknyaraló telepet szándékozik létesíteni a Széksóstó partján

A szegedi főiskolások egy hold földet kérnek ingyen a város tanácsától - a Balaton partján most épül egy diáknyaraló telep

Vasárnap délelőtt érkezett Szegedre Acsay László, a MEFHOSz országos elnöke, Farkas János a Centrum Hitelszövetkezet igazgatója kíséretében, és részt vett a MEFHOSz szegedi csoportja elnöki tanácsának értekezletén. Az országos elnök ismertette az elnöki tanács előtt a magyar főiskolai diákságot érintő legaktuálisabb programot, és bejelentette, hogy a MEFHOSz Zamárdin, a Balaton partján, egy a Népjóléti Minisztérium által adományozott telken még az idén egy diáknyaraló telepet létesít. Már meg is kezdték a zamárdi telep építkezési munkálatait. 

Szabó Mihály: A szegedi egyetemi ifjúság inkorrektséggel vádolja a nemzetközi diákkongresszus rendezőségét

Szakadási mozgalom Budapesttől az elmaradt szegedi diáknapok miatt

A jelenlegi egyetemi ifjúsági szervezetek megalakulása idején az ifjúsági vezetők a szervezetek által megoldandó feladatok érdekében szükségesnek látták ezeket a szervezeteket központi vezetés alatt legalább és látszólagos egységbe tömöríteni. Így születtek meg a budapesti Turul, MEFHOSz, Protestáns Diákszövetség, Katolikus Diákszövetség, a Területi Szövetség stb. Az egyetemi diákszervezetek ilyenképpen Budapestről kiinduló egységes irányítás alatt állnak. Ez a központi vezetés akkor mutatná meg értékét, jelentőségét, mikor az egész magyar egyetemi ifjúság egységes munkáját kívánó feladatok elvégzését kell vállalnia az egyetemi szervezetek vezetőinek. Ilyen feladat volt a C.I.E. magyarországi kongresszusának és ezzel kapcsolatos tanulmányútjának megrendezése.