Híreink

Ötven főiskolai hallgató kivált az egyesületből

Szombaton délután 4 órakor a Szegeden tartózkodó főiskolai hallgatók gyűlést tartottak a belvárosi óvoda helyiségében. A gyűlésen Molnár Ferenc főiskolai hallgató elnökölt. Rövid megnyitó beszéde után rátért a főiskolai hallgatók múlt ülésén történt incidensre, amikor is Degrand Ferenc egyetemi hallgató egyik kollégáját tettleg inzultálta. 

A főiskolai hallgatók ügye

Kaptuk az alábbi sorokat:

A Szeged és Vidéke c. estilapban „Ötven főiskolai hallgató kivált az egyesületből” c. közleménnyel kapcsolatban a Magyar Főiskolai Hallgatók Szegedi Szövetsége a következők megállapítását kéri: ... 

Jogi tanfolyamot létesít a kormány

A nemzeti kormány a Szegeden tartózkodó joghallgatók részére jogi tanfolyamot létesít,a melynek vezetője egy kiváló fővárosi jogtudós, egyetemi tanár lesz. 

Főiskolai hallgatók ügye

Kaptuk az alábbi sorokat.

Válasz a Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetségének

1. Nem igaz, hogy az ismert, közvetlenül a gyűlésterem előtt lejátszódott incidens két tag magánügye volt. Azért nem zárták volna ki a szövetségből az incidens okozóját. Ez az ügy épp annyira magánügy, mint amennyire az pl. a Wimmer-Bartos-ügy.

Főiskolai hallgatók díszközgyűlése

A Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetsége folyó hó 31-én, csütörtökön délután 5 órakor díszközgyűlést tart a városháza közgyűlési termében, amelyre a város közönségét ezúton is meghívja.

A főiskolai hallgatók díszközgyűlése

A Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetsége csütörtökön délután díszközgyűlést tartott a városháza nagytermében. A gyűlésen, amelyen Ábrahám Dezső miniszterelnök és gróf Teleki Pál külügyminiszter is beszéltek, nagyszámú közönség jelent meg. A díszközgyűlést öt óra után nyitotta meg a szövetség elnöke, Molnár Miklós. Beszédét Petőfi halálának évfordulójához kapcsolja, és Petőfiben a hazájáért lelkesedő ifjúság eszményére emlékeztet.