Híreink

Hallgatói tüntetések utáni orvosi kari határozat

Elnök: Az egyetemi tüntetésekkel kapcsolatosan megállapítást nyert, hogy a tüntetéseket a magasabb évfolyamokra utólagosan felvett zsidó hallgatók megjelenése okozta. Az okmányok ismételt átvizsgálásakor derült csak ki, hogy e hallgatók közül kettő, névszerint Simon Magda és Schiller Ede a trianoni Magyarország területéről származnak, és a numerus clausus megkerülése céljából távoztak külföldre, és hallgattak a jugoszláviai egyetemeken. Ezt a körülményt a V. K. Minisztérium sem vette figyelembe, mikor beiratkozásukhoz az engedélyt megadta. Szükségesnek tartja, hogy a további tüntetések megakadályozása céljából a Kar az utólagosan felvett magasabb évfolyamú zsidó származású hallgatók ügyével újra foglalkozzék. Kívánatosnak tartaná azt is, hogy a jövőben a Felvételi Bizottság még az eddigieknél is nagyobb tapintattal és elővigyázatossággal járjon el, hogy már ezzel elejét vegye hasonló tüntetések kirobbanásának.