Híreink

Tóth Tamás: Egyetemek és egyetemisták Európában

Jelen gondolatmenet kiindulópontjául egy olyan megállapítást szeretnék választani…

Pikó András, az 1988 őszi demonstrációk főszervezője

Melyek voltak azok az okok, amelyek a sztrájkhoz vezettek?

Jancsák Csaba, egykori JGYTF HÖK elnök, egykori SZFSZ HÖK elnök

“Megalkottuk a támogatási kereteket, szabályzatokat, és országos kezdeményezések elindításában is részt vettünk, olyan dolgokéban, melyek azelőtt nem voltak a felsőoktatásban…”

Majó Zoltán, egykori TTK HÖK-tag, egykori JATE HÖK irodavezető

Mi történt 1995 kora tavaszán itt Szegeden?

Kucsera Tamás Gergely: A mozgalom és a szakpolitikai professzió

Egyetemi integráció és a hallgatói képviselet(ek)

Skultéty Tamás, a HÖKOSZ egykori elnökségi tagja, a HÖOK egykori elnöke

“Azt hiszem, hogy maga a tandíj bevezetésének felvetése egyfajta lakmuszpapírként jellemezhető az akkori társadalmi élet értékeire, értékválságaira, problémáira vonatkozóan.”

Gilly Gyula: A 80-as 90-es évek fordulója – A korszakváltás és a hallgatók

“Igazából ez a hallgatói mozgalom akkor kapott egy nagy lökést emlékeim szerint, amikor Szegeden 88-ban a szegedi egyetemről elindult egy elég komoly diákkövetelés, a felsőoktatási reformoknak a követelése, ami egyfajta országos megmozdulássá szerveződött.”

Teleki László, egykori HÖOK elnökségi tag (2007-2010) 1. rész

Mottó: Sine ira et studio!
(Ez volt a HÖOK elnökségi levelezőlista mottója 2007 és 2010 között.)

Teleki László, egykori HÖOK elnökségi tag (2007-2010) 2. rész

Mottó: Sine ira et studio!
(Ez volt a HÖOK elnökségi levelezőlista mottója 2007 és 2010 között.)

Szűcs Gabriella, egykori HÖOK elnökségi tag (2009-2010)

“Hiszek abban, hogy ha egy HÖK jól működik a hallgatók jelentős többsége igen is látja ezt és szeretetükkel meg is erősítik a képviselőiket.”