Híreink

Az Emericana álláspontja a diplomás ifjúság önállósításáról 1.

Ma általánosan az a meggyőződés, hogy a diplomás ifjúság azért nem lép kereskedelmi pályára, mert a közfelfogás kereskedelemellenes, és általában lenézik, kevesebbre becsülik a kereskedőt, mint a tisztviselőt. Ha ez igaz, ettől a helytelen felfogástól meg kell szabadítani a magyar társadalmat. Be kell bizonyítani, hogy az egyes kereskedelmi ágazatok távolról sincsenek úgy túlterhelve, mint a közhivatali pályák, jövedelmezőségét tekintve pedig az intelligens, dolgozni akaró ember számára jóval többet jelentenek, mint amazok.

Szerény füzetünkben általános elvi alapokat kereső értekezések részben az ifjúsághoz szólnak, de nagy részben az intéző köröknek óhajtanak egy-egy gondolattal, segítséggel szolgálni. Az egyes foglalkozási ágak ismertetéséről szóló cikkek elsősorban magát a szenvedő ifjúságot kívánják tájékoztatni, és egyben ezen jó üzletágak felé csalogatni.

Az Emericana álláspontja a diplomás ifjúság önállósításáról 2.

Lélektani gondolatok a gazdasági pályaválasztáshoz

Ma már felesleges azt fejtegetni, hogy a tisztviselői pályák túlzsúfoltak, újabb elhelyezkedés ott alig lehetséges, az újabb nemzedéknek tehát inkább az önálló, gazdasági pályákon kell keresnie boldogulását. Éppígy vitán felül áll, hogy nemzeti érdekből is nagyobb számarányban kellene szerepelnie a keresztény magyar ifjúságnak a jövedelmezőbb gazdasági élet terén.

Az Emericana álláspontja a diplomás ifjúság önállósításáról 3.

Szeged és a fiatalság jövője

Szeged a világháború után elérte régi vágyát: egyetemi város lett belőle. Az ország második városa ezzel igen sokat nyert. A fejlemények tökéletesen igazolták azokat, akik évtizedeken át harcoltak a szegedi egyetemért. A városfejlesztés azonban továbbra is első problémánk maradt. Megállás nincs. Mert Budapesten kívül igazi nagyváros ebben az országban nincs. A milliós Budapest után következik Szeged és Debrecen százezer lelket meghaladó lakossággal. A voltaképpeni városi lakosság azonban Szegeden is, Debrecenben is alig 40.000 főnyi. Nagyvárosról tehát nem beszélhetünk.

Az állástalan diplomások és a gazdasági pályák

 

Tévedés volna azt gondolni, mintha az állástalan diplomások megoldatlan kérdése egyedül a magyar társadalom sebe volna. Illetékes nemzetközi szervezetek megállapították, hogy valamennyi művelt államban általában a szellemi munkások 25%-a nem talál megfelelő foglalkozást és megélhetést. A mi helyzetünk annyiban is hasonló az idegen országokéhoz, hogy megnyugtató és végleges rendezést eddig még sehol sem sikerült találni. A probléma mindenfelé érezteti, hogy az európai társadalom új, ésszerűbb átrendezésére van szükség.