Híreink

A Bethlen Gábor Kör első nyilvános vitaestje

A szegedi egyetem protestáns hallgatóinak Bethlen Gábor Köre 23-án, vasárnap este fél 7 órai kezdettel tartja első előadóestélyét, melynek műsorán Buday György elnök megnyitóján kívül dr. Varga Sándornak, az egyetem kormányzógyűrűs doktorának előadása szerepel:(...) 

A MEFHOSz, a nemzethűség, a numerus clausus, a gumibot lovagjai s egy pár szó, válaszul a prorector úrnak

A MEFHOSz, vagyis magyarul: a magyar egyetemi és főiskolai hallgatók országos szövetsége elhatározta, hogy a külföldi diákszövetségekkel, a bécsi, a párizsi, a berlini, a prágai, a római stb. szervezetekkel közlik: milyen támadás készül a magyar egyetemi hallgatók ellen a numerus claususról szóló törvény módosításával. A MEFHOSz tehát a külföldi diákszervezetek támogatását kéri a magyar kormány javaslatával és a magyar törvényhozás várható akarat kijelentésével szemben. A MEFHOSz azt akarja, hogy külföldi szervezetek is szóljanak ahhoz hozzá, hogy a független magyar állam független törvényhozása milyen törvényeket hozzon. A MEFHOSz azt akarja, hogy külföldi szervezetek is szóljanak ahhoz hozzá, hogy a független magyar állam független törvényhozása milyen törvényeket hozzon. Ha a magyar szociáldemokrata párt a munkásság sérelmeit külföldi társszervezeteik elé terjeszti, akkor a magyar szociáldemokratákat hazátlan bitangoknak nevezik azok, akik a numerus clausus módosításaival szemben a külföldi társszervezetekhez fordulnak segítségért. S duo faciunt idem, non est idem.

Csütörtökön este az egyetemi bajtársak egy csoportja tüntető menetben akart felvonulni a Délmagyarország nyomdája ellen

Izgatott gyűlést tartottak a DMKE-palotában. – Az egyetem tanácsa bejelentette, hogy nem tűr többé semmiféle igazoltatást. – A bajtársak nem akarnak zsidókkal együtt tanulni, de az igazoltatást beszüntetik.

A higgadt vezetőknek köszönhető, hogy a tüntetés elmaradt. – Nyolc napra bezárják az egyetemet.

Az egyetem kapujában megszűntek az igazolások, de a tantermekből eltávolítják a zsidó vallású hallgató

„Az egyetem békéje érdekében tessék elhagyni az épületet”

A szeged egyetemi tanács erélyes intézkedése, amellyel megtiltotta a további igazoltatásokat a pénteki napon csöndet hozott az egyetemen. Az ifjúság, amely a csütörtöki gyűlésen oly elégedetlenül fogadta dr. Kolosváry Bálint kijelentését, az igazoltatásokat tényleg megszüntette. Azonban már a csütörtök esti bajtársi gyűlésen is elhangzottak olyan kijelentések, hogy a zsidó vallású ifjakat nem engedik be az előadótermekbe, zsidókkal nem tanulnak együtt. A hallgatók egy rész különben is elégedetlen volt a gyűlés határozatával, és a fiatalabb hallgatók egyes csoportjai méltatlankodva vették tudomásul, hogy igazoltatások nem lesznek az egyetemi kapuban.

A szegedi egyetemi front: utcai tüntetések, igazoltatások, közelharcok, zajos botrányok

Teljes rendőri készenlét. – Küzdelem a pedellusokkal a természettudományi intézetben. – Tüntetés egy pap professzor ellen. Az egyetem tanácsa és a rendőrség a legszigorúbb rendszabályokat léptette életbe. – Buócz főtanácsos: „Bűncselekmény esetén behatolunk az egyetemre.”

Este tüntetést rendeztek a színházban. – Huszonhét diákot állítottak elő a „Párisi kirakat” előadásáról. – A felvonuló csapatokat szétoszlatták.

A szegedi egyetemen kedden ismét fellángoltak a szenvedélyek. A központi egyetem környéke zajos lármától volt hangos, felzendültek az utóbbi évek krónikáiból ismert csatakiáltások, és az Alma Mater kapuja előtt egy század fegyveres rendőr vont kordont. Az utca népe mulatott és bosszankodott a központi épület köré vont kordon mögött tartózkodó fiatalok meddő erőlködésén. 

A Bethlen Gábor Kör Ady-estje

Rendkívüli érdeklődés kíséretében, a nagy és maradandó siker jegyében tartotta meg pénteken este a kolozsvár-szegedi Bethlen Gábor Kör az Egyetemi Könyvtár előadótermében második vitaestjét, amelynek tartalmas és változatos műsorán Ady Endre költészete szerepelt. Az estélyt Buday György, a Bethlen Gábor Kör elnöke nyitotta meg, aki tömören vázolta, hogy miért fordul megértéssel és szeretettel ez az ifjúsági kör Ady Endre alakja és alkotásai felé. Majd Páll Sándor az Új Versek ma már történeti nevezetességű bevezetőjét és a Lelkek a pányván című mélyen magyar jeelntésű Ady-verseket mondotta el igen megértően.