Híreink

Rektori levél a minisztériumba a SzEI megalakulásáról

Tárgy: Szegedi Egyetemi Ifjúság

                                                           alapszabályainak felterjesztése

Nagyméltóságú Miniszter Úr!

Van szerencsém mély tisztelettel jelenteni, hogy a Szegedi Egyetemi Ifjúság egyesület megalakult. 

Rektori kérelem SzEI alapszabály-módosításának miniszteri engedélyezése ügyében

Nagyméltóságú Miniszter úr!

Utalással folyó évi március hó 24-én hasonló szám alatt a Szegedi Egyetemi Ifjúság alapszabályainak jóváhagyása érdekében tett felterjesztésemre van szerencsém mély tisztelettel bejelenteni, hogy a SzEI alapszabályait az alábbiakban módosítani kívánja, s ezért kérem Nagyméltóságodat, hogy a módosítást tudomásul venni, és az alapszabályt eszerint méltóztassék jóváhagyni.

A SzEI alapszabály I. rész 4.§-ának 3-ik bekezdésének elhagyását kéri, könnyen félreérthető volta miatt: „Az egyetemi ifjúság egységes érdekképviseleti szervhez való juttatása”.

Rektori levél Stachó Tibor miniszteri biztosnak a SzEI alapszabályváltoztatásáról

Méltóságos dr. Stachó Tibor ny. r. tanár úrnak[1]

Van szerencsém közölni Méltóságoddal, hogy a SzEI Szegeden tartott megbeszélés alapján az alapszabályainak a következő részét kívánja módosítani, és ezirányban a mai napon a VK miniszter úrhoz 870-1940/41. e. szám alatt felterjesztést tettem:

A SzEI alapszabály I. rész 4.§-ának 3-ik bekezdését könnyen félreérthető volta miatt el kívánja hagyni: „Az egyetemi ifjúság egységes érdekképviseleti szervhez való juttatása.”

II. rész 7.§-ának 2-ik bekezdését a következőképpen kívánja módosítani:

Eredeti szöveg: „Rendes tagjai lehetnek a szervezetnek mindazok a m. kir. Horthy Miklós Tudományegyetem karaira beiratkozott rendes hallgatók, akiknek személye sem nemzeti, sem keresztény erkölcsi szempontból kifogás alá nem esik”.