Híreink

Jelentés az ifjúsági egyesületek ügyében

Az eddig Szegeden, a Ferenc József Tudományegyetemmel kapcsolatban működött egyesületekre vonatkozólag az itteni iratok – részben a 360/1927-28 sz. a. felhívásra bemutatott alapszabályok, részben az előbbi iratok, úgymint 554/1921-22., 813/1921-22., 814/1921-22., 1424/1921-22., 1785/1921-22., 332/1922-23., 802/1923-24., 861/1926-27. szerint megállapítható, hogy azok az egyesületek, amelyekben az egyetem hallgatói részt vettek, időrendben a következők voltak:

Turul Szövetség levele a Rektorhoz

305/1940.

Magnifice Rector!

Mély tisztelettel bejelentem, hogy a Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajtársi Egyesületek Országos Központja a „TURUL” Szövetség szegedi kerületének Vezérsége alatt a következő teljes jogú tagegyesületek működnek:

1. „Árpád” Bajtársi Egyesület, amely magába tömöríti a bölcsészettenhallgatókat, továbbá a math.- és természettudománykari hallgatókat.

2. „BOTOND” B. E., mely magába tömöríti a Polgáriisk. Tanárjelölteket.

3. „Gróf Bercsényi Miklós” Bajtársi Egyesület, mely Hódmezővásárhelyen működik, és magába tömöríti az ott tartózkodó végzett hallgatókat, továbbá az egyesület pártoló tagjait, akik a város iparos, kereskedő és földmíves társadalmának tagjai.

4. „Csaba” B. E., mely magába tömöríti az orvostanhallgatókat, illetőleg a végzett orvosokat.

Rektori Hivatal felé küldött jelentés a DEFHE új tisztikaráról

Tekintetes Rektori Hivatal!

Az 1940. december hó 15-én tartott II. rendkívüli közgyűlés a következő tisztikart választotta:

Elnök: Koczka István

Alelnök: Kőszeghy Ferenc

Főtitkár: Tiszaváry Ottó

Titkárok: Bódy Ödön, Kordás Pál

Főjegyző: Farkas Luca

Jegyzők: Stachó Lajos, Mészáros Irén

Főpénztáros: Ozsvár József

Háznagy: Kocsis Szilveszter

Főkönyvtáros: Kováts Emília

Folyóirattáros: Pettkó Emma

Kultúr sz. o. vezető: Szollár István

Ellenőrök: v. Dr. Nagy István, Vikor László

Számvizsgálók: Dr. Száraz István, Büky Kálmán

Kérjük ezen bejelentés Tudomásul vételét.

Hazafias délvidéki tisztelettel:

Tiszaváry Ottó            Koczka István

főtitkár                                               elnök