Híreink

Rektori hirdetmény ifjúsági egyesületek tagságának szabályozásáról

Az 1940: XXVII. tc-vel életre hívott m. kir. Horthy Miklós Tudományegyetem működésének kezdetén kötelességemnek tartom egyetemünk hallgatóinak figyelmét felhívni, hogy egyetemünk kebelében közművelődési, jótékonysági és egyéb társas célokra különböző egyesületek alakíthatók, és ily egyesületek alakítását mind magam, mind egyetemünk Tanácsa szívesen látja. 

Rektori hirdetmény az ifjúsági egyesületi tagság egyetemi tanácsi engedélyhez kötéséről

HIRDETÉS

Az Egyetem Tanácsának határozata alapján figyelmeztetem a hallgatókat, hogy a Fegyelmi és Leckepénz Szabályzat értelmében oly egyesületnek, mely egyesületnek vezetősége nem áll egyetemi fennhatóság alatt (Turul és tagozatai: Csaba, Rákóczi, Árpád; Emericana; Bethlen Gábor Kör; Luther Kör stb.) egyetemi hallgató csakis a Tanács engedélyével lehet tagja. A Tanács engedélye nélkül ily egyesületbe való belépés fegyelmi eljárást von maga után.

Rektori levél az Emericana, a Bethlen Gábor Kör és a Luther Kör elnökségéhez

Tekintetes Elnökség!

Az Egyetemi Tanács határozata értelmében a mellékelt hirdetést tettem közzé, azonban az Egyetemi Tanács külön felszólítására biztosítani kívánom a tek. Elnökséget, hogy a vezetésük alatt álló Luther Kör tagfelvételei elé semmiféle nehézséget nem fog gördíteni.

SzEI tagsági díja

Értesítem a Szegedi Egyetemi Ifjúság tagjait, hogy az Egyesület tagsági díja az 1940/41. tanév II. félévére az egyetemi Quaesturában fizethető.