Híreink

Rektori utasítás a SzEI tagsági díjának beszedéséről a Quaesturának

A Tekintetes Egyetemi Quaesturának helyben

A csatolt hidetést tudomásul és további eljárás végett azzal küldöm meg, hogy minden egyes rendes egyetemi hallgatót szólítson fel a tagsági díj megfizetésére. Az eszközölt fizetéseket a csatolt 1-től 600-ig sorszámmal ellátott jegyzéken a quaestura bélyegzőjével ismerje el.