Híreink

A szegedi nemzetközi diákkongresszushoz nyújtott segítségért mondott köszönet

A magyar Diákkülügyi Bizottság a Confederátion Internationale des Étudiants Executif Cimtéjának szegedi ülésezése alkalmával az egyetem részéről tanúsított támogatásért köszönetet mond.

Árpád B. E. helyiségkérelme, Egyetemi Luther Szövetség és FEFHE ügye az Egyetemi Tanács előtt

A Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar átirata az Árpád Bajtársi Egyesület részére egy helyiségnek átengedése tárgyában.

Dr. Polner Ödön dékán ezzel kapcsolatban kéri, hogy a KEAC-nak a központi épületben ezidőszerint levő helyisége szerint, mivel erre a helyiségre a jövőben a jogi karnak lesz szüksége, a volt Leszámoló palotában jelöltessék ki helyiség.

Luther Szövetség és Rákóczi Bajtársi Egyesület meghívója az Egyetemi Tanács számára

Rector Magnificus a Szegedi Luther Szövetség fennállása 10 éves évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségre, továbbá a Rákóczi Bajtársi Egyesületnek dísztáborozásra szóló meghívóját.

Egyetemi tanácsi állásfoglalás a Szent István B. E-ről engedélyezéséről

Dr. Imre Sándor a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar dékánja felvilágosítást kér, hogy a Szent István Bajtársi Egyesület az Egyetemi Tanács által elismert egyesület-e. A felvilágosításra azért van szüksége, mert az egyesület egy toborzó-irat kifüggesztésének engedélyezését kérte, s a kérelem teljesítését attól teszi függővé, hogy az egyesületnek van-e az Egyetemi tanácstól működési engedélye.