Híreink

Tóth Tamás: Egyetemek és egyetemisták Európában

Jelen gondolatmenet kiindulópontjául egy olyan megállapítást szeretnék választani…

Benke Csaba - egykori a SZOTE HÖK elnök

Mi voltunk talán a második generáció a HÖK-ösök között. Az első generáció volt az, aki magát a jogi alapokat lefektette…

Döbör András, egykori SZTE EHÖK elnök

Én a diáksajtóból kerültem a Hallgatói Önkormányzathoz. A diáksajtót mindig is a hallgatói mozgalom részének tekintettem…