Híreink

Benke Csaba - egykori a SZOTE HÖK elnök

Mi voltunk talán a második generáció a HÖK-ösök között. Az első generáció volt az, aki magát a jogi alapokat lefektette…

Döbör András, egykori SZTE EHÖK elnök

Én a diáksajtóból kerültem a Hallgatói Önkormányzathoz. A diáksajtót mindig is a hallgatói mozgalom részének tekintettem…

Jancsák Csaba, egykori JGYTF HÖK elnök, egykori SZFSZ HÖK elnök

“Megalkottuk a támogatási kereteket, szabályzatokat, és országos kezdeményezések elindításában is részt vettünk, olyan dolgokéban, melyek azelőtt nem voltak a felsőoktatásban…”

Kovács József, egykori JGYTF HÖK-elnök, egykori JGYTF HÖK irodavezető

Milyen korszakolást lehetne felállítani a hallgatói mozgalom szerveződése, indulása és a kilencvenes évek közepe-vége között?

Majó Zoltán, egykori TTK HÖK-tag, egykori JATE HÖK irodavezető

Mi történt 1995 kora tavaszán itt Szegeden?

Matiscsák Attila, szociológus

1985-ben volt az első olyan törvény a felsőoktatásban…

Magyar Roland, egykori SZTE BTK HÖK elnök

„Nincs olyan esemény vagy tett a hallgatói mozgalom történetében, amit egy embernek lehet tulajdonítani.”