Híreink

A szegedi egyetemen teljes rendben folynak a beiratkozások

Az ifjúság körében mozgalom indult, hogy a rektor vonja vissza a vezérlő bizottságot feloszlató határozatát

Az ország összes egyetemein most folyó beiratkozások során súlyos konfliktus keletkezett az egyetemi hallgatóság és az egyetemi hatóságok között. Csütörtöki számunkban jelentettük, hogy a debreceni egyetem tanácsa az egyetemről örökre kizárta a vezérlőbizottság tagjait azért, mert a jelentkezőket erkölcsi terror alkalmazásával megakadályozták a beiratkozásban. A fővárosi és pécsi egyetemről hasonló hírek érkeztek, egyedül a szegedi egyetem ifjúsága őrizte meg eddig higgadtságát, komolyságát, és a rektori feloszlató rendeletet szó nélkül tudomásul véve január 8. óta a legnagyobb rendben végzi a beiratkozásokat.

A harmincas diákbizottságot nem lehet visszaállítani

Pénteken rendben folytak a beíratkozások a szegedi egyetemen. Bajtársi vezetők közleménye szerint 20-ig beiratkozási sztrájkot tartanak.

A szegedi egyetemen pénteken is teljesen nyugodt volt a hangulat, a hallgatók csoportosan keresték fel a quaesturát, úgy, hogy péntek délre 140-re emelkedett a beiratkozottak száma. Tegnap azonban olyan híreket terjesztettek, hogy a feloszlatott harmincas bizottság nem egyezik bele a feloszlatásba, és a rektori határozat hatálytalanítását fogja kérni. dr. Széki Tibor rektor kijelentette a Délmagyarország munkatársai előtt, hogy a 30-as bizottság feloszlottnak tekinti magát és egyáltalán nincs olyan mozgalom a diákság körében, amely a feloszlatásra vonatkozó határozat hatálytalanítását kívánná elérni. 

A szegedi egyetemen rend van, de 20-ig nem iratkoznak be a szövetségbe tömörült hallgatók

Széki Tibor rektor nyilatkozata a Szegedi Naplónak: „Az ifjúság mostani mozgalma nem sztrájkmozgalom, mert 22-ig lehet beiratkozni” mondta a rektor

A Szegedi Napló részletesen beszámolt a magyar egyetemeken történt eseményekről, és rámutatott arra, hogy Szegeden az egyetemi ifjúság minden rendbontó törekvéstől távol tartja magát, és az egyetemre beiratkozik. Az egyetemi ifjúság radikálisabb része támadásokat intézett az ifjúsági vezetők ellen, mert nem eléggé erélyesen foglal álláspontot a többi egyetem sztrájkoló diáksága mellett. 

Szombaton is rend volt az egyetemen

Az egyetemen szombaton teljes rend uralkodott, s a beiratkozások rendes tempóban folytatódtak. A szegedi egyetemi ifjúság még csak kísérletet sem tett zavarkeltésre. Délben azonban megváltozott a helyzet: az egyetem környékén feszültség, idegesség jelei látszanak. Ezt annak tulajdonítják, hogy a szegedi diákszervezetekhez utasítást érkezett, hogy hagyjanak fel eddigi passzív magatartásukkal, s csatlakozzanak az országos mozgalomhoz.

A szegedi egyetemi ifjúságot sztrájkra akarják rábírni

Röpcédula-osztogatás a csütörtöki nap eseménye – A pécsi diákság mozgalma a kizárt bajtársak visszafogadására – A pesti káptalan árulója az ifjúságnak

A szegedi egyetemi ifjúság körében a csütörtöki nap folyamán színes röpcédulákat osztogattak. Ez állott rajta:

„A ma délutáni gyűlés elmarad! A pesti káptalan árulója az ifjúságnak és eszméinknek! Mi nem iratkozunk! A pécsi emericanás ifjúság”

A diákok nagy izgalommal tárgyalták a röpcédula tartalmát és érthetetlenül állottak a felhívással szemben. A délután folyamán azután kiderült, hogy két pécsi egyetemista: Vrabely Zoltán orvosszigorló és Kováts Boldizsár orvostanhallgató érkezett Szegedre, ők hozták magukkal a röpcédulákat.

Nem demonstrál tovább a szegedi egyetem ifjúsága

A kerületi vezérség felhívása a diáksághoz – Eddig 742 hallgató iratkozott – Rendben folynak a beíratások

Tegnap számunkban jelentettük, hogy a pécsi emericanás ifjúság két kiküldötte röpcédulákkal árasztotta el a szegedi egyetemet, amelyben a beiratkozásoktól való tartózkodásra hívja fel a szegedi diákságot.

A kiáltvány különösebb hatást nem váltott ki az ifjúság körében, különösen mikor értesültek arról, hogy a sztrájkra való felhívás mögött egy dubiózus paktum megsértése áll.

A pénteki nap folyamán 92 hallgató iratkozott be, tehát eddig összesen 742 hallgató végezte el a félév eleji beiratkozást. A nagyobb tömeg eddig – az ismeretes okok miatt – távol tartotta magát a beiratkozástól, amelynek határideje hétfőn jár le.

Egyetemi bál

Fényes külsőségek között rendezte meg tegnap este a Turul Bajtársi Egyesület Szegeden az első egyetemi bálat, amelyen a város előkelőségének színe-java és az egyetemi tanárok csaknem kivétel nélkül megjelentek.

Ady est

Jól sikerült Ady-estet rendezett szerdán a MIEFHOE nagyszámú közönség előtt. Dr. Virányi Elemér érdekes előadásban megrajzolta azokat az előzményeket és jelenségeket, amelyekből Ady Endre költészete kifejlődött, majd az anyag gazdag ismeretével Ady emberi és költői megnyilvánulásainak néhány jellemző képét ismertette. 

Egyetemi Luther Szövetség kulturestje

Németország újabb eseményeit ismerteti dr. Grund Henrik az egyetem lektora ma délután 6 órakor a Tanárképző Főiskola dísztermében. 

Egyetemi Luther Szövetség kultúrestje

Szépen sikerült, nívós műsoros estet rendezett vasárnap a szegedi Egyetemi Luther Szövetség a főiskola dísztermében, melyet zsúfolásig megtöltött az előkelő közönség.

Országos Magyar protestáns Diákszövetség vándorgyűlése Szegeden

Az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség elnöksége, Miskolc, Sárospatak és Debrecen után pénteken Szegeden tartotta meg vándorgyűlését. A vándorgyűlésen értékes és aktuális problémákról szóló előadások hangzottak el. 

Egyetemi Luther Szövetség közgyűlése

A Szegedi Egyetemi Luther Szövetség május 20-án, pünkösd vasárnapján a szegedi ev. egyház belmissziós termében (Osztrovszky utca 5.) délelőtt 11 órakor tartja évi rendes beszámoló és tisztújító közgyűlését, melyre az ifjúság munkája iránt érdeklődőket meghívja az elnökség.

 

 

 

A FEFHE választmányi ülése

A Felvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete (FEFHE) szombaton délután 6 órakor a Fodor utca 9. szám alatti klubhelyiségében választmányi ülést tart. 

Az egyetemi ifjúság visszautasítja a Délmagyarország támadásait

Nagy felháborodást keltett az egyetemi hallgatók körében a Délmagyarország című napilap november 27-ik számában megjelent Egyetemi hangjáték c. cikk. Ezzel kapcsolatban a Turul Szövetség és a Foed. Emericana a következő nyilatkozat közzétételét kéri tőlünk: Az egyetemi ifjúság az idén tartózkodott mindennemű tüntetéstől, mely az egyetem rendes menetét megzavarta volna. 

Az egyetemi ifjúság felhívása a város közönségéhez

A szegedi egyetem ifjúsága szomorúan látja, hogy a legmagyarabbnak mondott városban a társadalom nem adja meg az országzászlónak azt a tiszteletet, amelyet fájdalmas megcsonkításunk mellett is a mindannyiunk lelkében élő feltámadás köbe vésett szimbólumát méltán megilletné. 

Dísztáborozás a Werbőczy bajtársi egyesületben

Nagy érdeklődés mellett nyitotta meg szombaton este a Tisza Szállóban a Werbőczy Bajtársi Egyesület tagavató dísztáborozását dr. Lippay József, a Werbőczy BE vezére. Az avatáson megjelent közönség üdvözlése után Maján László szavalt, majd nagy érdeklődés mellett dr. Csekey István egyetemi tanár tartott előadást az „Ifjúság szerepe a nemzet életében” címmel.

Szegedi kis kalendárium

A Fiatalok Művészeti Kollégiuma ízléses, szép formában újra kiadta kis kalendáriumát. A finom kis naptár, amelyben érdekes népi költemények vannak, s amelyeket szépen illusztrált Buday György értő művészete, kedves ajándékot képez.

Menza bál

A farsang egyik legdíszesebb és legnagyobb sikerű mulatságának ígérkezik a MIEFHOE idei menza bálja, amely fényes keretek között ma zajlik le a Hungária összes termeiben. A bál este 10 órakor felvonulással kezdődik, majd Tabán Gyulának a Szegedi Napló munkatársának ez alkalomra írt prológját Beck Éva orvostanhallgatónő adja elő.

Vidám est

A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete (SzEFHE) február 15-én este fél 9 órai kezdettel a Hági étterem összes termeiben farsangi műsoros vidám estet rendez. Belépődíj nincs. 

Menza bál

Az idei szezon kétségtelenül egyik legnagyobb báli eseménye a hagyományos menza bál csütörtök éjjel zajlott le a siker és hangulat legjellemzőbb külsőségei között a Hungária szállodában. A bál rendezősége erre az éjszakára kibérelte a szálloda összes helyiségeit, a kávéházat, az éttermet, az emeleti nagytermet, a halászcsárdát: az épület összes termei és helyiségei a menza bál fényes és elegáns közönségével teltek meg.

A SzEFHE táncestélye

Pénteken este a Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók szegedi csoportja szépen sikerült műsoros táncestélyt rendezett a Hági étterem helyiségében, amelyen dr. Berecz János, dr. Dittrói Gábor, dr. Purjesz Béla és sok más közéleti és társadalmi előkelőség jelent meg. Az estély, amely tulajdonképpen hosszú idő óta első nyilvános szereplése volt a Szegeden élő székely ifjaknak, igen kellemes benyomást keltett a megjelentek körében. A műsoron Bittó János hangversenyénekes művészi nívón mozgó énekszámokkal szerelt. Finta Imre és Csokán Aladár magánszámait is lelkes tapsokkal honorálta az est közönsége. A műsor egyes számait Veress László ötletes, szellemes konferansza vezette be. Csapó Ferenc dr. bevezető beszédet mondott. A műsort tánc követte, amelyet az „Ott, ahol a Maros vize…” kezdetű csárdással nyitottak meg.

Előadás a wagneri zenedrámáról a MIEFHOE kultúrestélyén

Az elmúlt héten a MIEFHOE kultúrestjét a folklorista újítóknak, Bartóknak és Kodálynak szentelte. Történetileg visszatekintve előadássorozatában, tegnap este a romantikus zenei forradalom kicsúcsosodását mutatja be, Wagner zenéjéről tartott előadásában Müller Miklós. Kifejtette a wagneri zenedráma fejlődését és rámutatott arra, hogy mennyiben jelent Wagner forradalmat az őt megelőző, önálló zeneszámokból mozaikszerűen összerakott operákkal szemben.