Híreink

Az Emericana állásfoglalása a párbaj ellen

A Schola Emericana második előadása pénteken este 6 órakor volt a Polgári Tanárképző Főiskola tornatermében, melyet Galamb Sándor igazgató lekötelező megértéssel bocsájtott az előadás rendelkezésére.

Jelen voltak Dr. Somogyi Szilveszterné, a Marisia patronája, Dr. Galamb Sándor a tanárképző főiskola igazgatója, Dr. Becker Vendel, a tanítóképző igazgatója, Dr. Debre Péter a Marisia priorja, Dr. Szőkefalvy Nagy Gyula, az Integra priorja, Dr. Révay József, a Marisia lelkésze, vitéz Bakonyi Imre, a Banatia priorja, Dr. Szabó József, a Danubiana kancellárja és számosan Szeged város előkelő társadalmából.

A Boldogasszony Anyánk elhangzása után, melyet a tanárképző főiskola énekkara énekelt, Dr. Szentgyörgyi Elemér ügyvéd, az Emericana archiadvocatusa tartotta meg előadását az Emericana és a párbaj címen.

Az egyetemi Luther Szövetség közgyűlése

Az Egyetemi Luther Szövetség most tartotta évzáró közgyűlését az evangélikus templomban, melyen jelen voltak Polner Ödön dr. egyetemi ny. r. tanár, fővédnök, Ereky István dr. egyetemi ny. r. tanár, védnök, Kutas Kálmán lelkész és Asbóth Gyula tábori lelkész, dr. Illyés Endre a református egyház részéről, ifj. Paraszkay Gyula dr. tb. elnök, Kozma Ferencné tisztb. tag, Kiss Ferenc ny. miniszteri tanácsos, egyházközségi felügyelő, nagyszámú érdeklődő és tagok.

Hétfőn délelőtt verekedést rendeztek a szegedi egyetemen

Másfél éves szünet után a kultuszminiszter szegedi látogatása idején, hétfőn ismét eltávolították a zsidó vallású diákokat. – A zsidó vallású hallgatók emlékiratot nyújtanak át Klebelsbergnek. Megállapították a verekedők névsorát – A rektor a legszigorúbb rendszabályokat ígéri.

Egy héttel ezelőtt valaki kiírta a szegedi egyetem hirdetőtáblájára az ismert jelmondatot: „Üsd a zsidót!” Ugyanakkor kiírták a I. sz. tanterem nagy falitáblájára, hogy: „Éljen a numerus clausus!” Ilyen és hasonló megmozdulásokból nemcsak az egyetem polgárai, hanem az egészen újonc gólyák is meglehetős biztonsággal tudtak következtetni arra, hogy mi fog következni. Csalódás ez alkalommal sem érte azokat, akik hallották, hogy a bajtársak megelégelték az egyetemi nyugalmat, de azokat sem, akikhez eljutott a hír, hogy hétfőn kezdik meg a hergelést. Azt mondják, hogy a mostani hangoskodást nagymértékben befolyásolja az a hír, hogy Klebelsberg Kunó Szegeden tartózkodik.

            A verekedések a központi egyetemen kezdődtek, és még hétfőn délelőtt átterjedtek a bölcsészeti fakultásra.

Az Emericanás ifjúságnak kell visszaszerezni a hatalmas Magyarországot

Péntek délután 3 órakor díszes, előkelő közönség gyűlt össze a kegyesrendi főgimnázium dísztermében, az Emericana díszközgyűlésén. A műsor első száma Koudela Szűz tiszta liliom c. éneke volt, amelyet az Integra vegyeskar énekelt Szögi Endre kancellár vezetésével. A vegyeskar művészi éneke után Papp János a katolikus diákszövetség elnöke lépett a dobogóra és ünnepi beszédet mondott „Szent Imre a magyar ifjúság elhivatott vezére” címen. Papp János Szent Imre herceget állította példaképül a mai ifjúság elé, mert a magyar ifjúságnak, ha élni akar, mindenben kell követni Szent Imre életét. 

Dános Árpád előadása a Bethlen Gábor Körben

Szerdán este nyitotta meg a szegedi egyetemisták Bethlen Gábor Köre szociálpolitikai és gazdasági előadásciklusának ezidei kollégiumát. Elnöki megnyitót Buday György, a MEFHOSZ országos kultúralelnöke mondott. Ismertette a háború utáni gazdasági helyzet irracionális kinövéseit. Rámutatott arra, hogy egyáltalán nem gazdaságos Ausztria háború utáni agrárpolitikája, amely az importraszorulás kiküszöbölése céljából, hegyeiből nagy áldozatokkal is mezőgazdasági terményeket akar kicsikarni, ugyanakkor, amikor kimondott agrárországok nem tudják elhelyezni feleslegeiket. Ebből csakis a komoly gazdasági közvélemény megteremtése, a közgazdasági kritika lehet a kiút. Ennek kiművelését szolgálja a Bethlen Gábor Kör szociálpolitikai és gazdasági kollégiuma, amely előadások rendezésével igyekszik a gazdasági kérdések iránti érdeklődést felkelteni. Ezzel egészítik ki a tanyai agrársettlement tanyai falukutató és népművelő munkáját.

Szegedi egyetemi hallgatók előadása a békési tanyákon

A szegedi egyetemi hallgatók tanyai agrársettlement mozgalmának jelentős etapja volt az elmúlt napokban. A békési tanyavilágban tartottak három előadást  éspedig az elsőt Rosszerdőn, a másodikat pecei, a harmadikat a borosgyáni tanyákon.

Bajtársi Mikulás-esték

A szegedi egyetem jogi kari Werbőczy Bajtársi Egyesülete szombaton este nagyszerűen sikerült daru és levente-avatással egybekötött Mikulás-estét rendezett a Tisza Szálló nagytermében. Megnyitó beszédet Kiss Albert dr. egyetemi tanár, a bajtársi egyesület primus magistere mondott. Ezután Gyurky Gyula dr. vezér és Szabó Mihály dr. alvezér az egyesület tradicionális szertartásai közben felavatták az új darukat és leventéket. Az avatást követte a nívós műsor, amelyre Schenk Aladár dr. konferált be szellemesen.