Híreink

Főiskolai hallgatók a miniszterelnök előtt

A Szegeden tartózkodó főiskolai hallgatók július 1-jén küldöttségileg jelentek meg a miniszterelnök előtt, hogy múlt gyűlésükön egyhangúlag hozott határozati javaslatukat ünnepélyesen átnyújtsák.

Egyetemi kurzusok Temesvárott

Szegeden néhány héttel ezelőtt nagy apparátussal fáradoztak, hogy az itt rekedt egyetemi hallgatók tanulmányainak kiegészítésére kurzusokat létesítsenek. 

Műegyetemi hallgatók tanfolyama Szegeden

Tegnap azt a hírt közöltük, hogy a Szegeden tervezett egyetemi tanfolyamok meghiúsultak, míg Temesváron javában folyik a tanulás.

Főiskolások nemzeti szövetsége

A Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetsége július 12-én, szombaton délután...

Ötven főiskolai hallgató kivált az egyesületből

Szombaton délután 4 órakor a Szegeden tartózkodó főiskolai hallgatók gyűlést tartottak a belvárosi óvoda helyiségében. A gyűlésen Molnár Ferenc főiskolai hallgató elnökölt. Rövid megnyitó beszéde után rátért a főiskolai hallgatók múlt ülésén történt incidensre, amikor is Degrand Ferenc egyetemi hallgató egyik kollégáját tettleg inzultálta. 

A főiskolai hallgatók ügye

Kaptuk az alábbi sorokat:

A Szeged és Vidéke c. estilapban „Ötven főiskolai hallgató kivált az egyesületből” c. közleménnyel kapcsolatban a Magyar Főiskolai Hallgatók Szegedi Szövetsége a következők megállapítását kéri: ... 

Jogi tanfolyamot létesít a kormány

A nemzeti kormány a Szegeden tartózkodó joghallgatók részére jogi tanfolyamot létesít,a melynek vezetője egy kiváló fővárosi jogtudós, egyetemi tanár lesz. 

Jogi tanfolyam Szegeden

A Nemzeti Kormány jóváhagyása és támogatása mellett a Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetsége Varga budapesti egyetemi tanár vezetésével jogi tanfolyamot rendez. 

Főiskolai hallgatók ügye

Kaptuk az alábbi sorokat.

Válasz a Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetségének

1. Nem igaz, hogy az ismert, közvetlenül a gyűlésterem előtt lejátszódott incidens két tag magánügye volt. Azért nem zárták volna ki a szövetségből az incidens okozóját. Ez az ügy épp annyira magánügy, mint amennyire az pl. a Wimmer-Bartos-ügy.

Főiskolai hallgatók intéző bizottságának ülése

A Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetségének intéző bizottsága f. hó 19-én ülést tartott, melyen több fontos ügy megbeszélésével – 

A miniszterelnök az ifjúság hazafias gondolkozásáról

A Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetsége tisztelgett a miniszterelnöknél, hogy a kormányhoz való ragaszkodásáról és támogatásáról bizonyságot tegyen. P. Ábrahám Dezső miniszterelnök[1] válaszul többek közt a következőket mondta:

 

[1] P. Ábrahám Dezső (1875-1973) ügyvéd előbb 1918. október 31-én Károlyi Mihály kormányában igazságügyi államtitkár, majd a tanácsköztársaság alatt a fővárosból Szegedre szökött, s 1919. július 12. és augusztus 12. között a nemzeti kormány miniszterelnöke, később az 1919. szeptember 24-én alakult Huszár-kormányban belügyi államtitkár.

Főiskolai hallgatók a miniszterelnöknél

Ma délelőtt a Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetségének öttagú bizottsága tisztelgett a miniszterelnöknél, hogy a Szövetségnek a nemzeti kormányhoz való őszinte, törhetetlen ragaszkodásáról és támogatásáról bizonyságot tegyenek. 

Főiskolai hallgatók díszközgyűlése

A Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetsége folyó hó 31-én, csütörtökön délután 5 órakor díszközgyűlést tart a városháza közgyűlési termében, amelyre a város közönségét ezúton is meghívja.

A magyar ifjúság a nemzeti kötelesség útján

A Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetsége folyó hó 31-én, csütörtökön délután 5 órakor díszközgyűlést hívott össze a városháza nagytermébe. A gyűlés szónokai kivétel nélkül az ifjúság nemzeti gondolkodásának és nemzeti étzésének fontosságát hangsúlyozták. 

A Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Egyesületének díszközgyűlése

Szegeden az ország minden részéből, a nemzet megmentésének gondolatával összegyűlt ifjúság lelkes, komoly, a nehéz helyzetet teljese átérző demonstrációban bontotta ki egyesületének zászlóit, így kifejezést adva az ifjúság tettre vágyásának és áldozatkészségének. 

A főiskolai hallgatók díszközgyűlése

A Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetsége csütörtökön délután díszközgyűlést tartott a városháza nagytermében. A gyűlésen, amelyen Ábrahám Dezső miniszterelnök és gróf Teleki Pál külügyminiszter is beszéltek, nagyszámú közönség jelent meg. A díszközgyűlést öt óra után nyitotta meg a szövetség elnöke, Molnár Miklós. Beszédét Petőfi halálának évfordulójához kapcsolja, és Petőfiben a hazájáért lelkesedő ifjúság eszményére emlékeztet. 

Orvostanhallgatók Mann tanárnál

A Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetségének orvotsnhallgatói küldöttségileg tisztelegtek szombat de. dr. Mann nőgyógyász professzornál. Faragó Mihály szigorló orvos meleg szavakban tolmácsolta az ifjúság ragaszkodását és nagyrabecsülését az európai hírességű tudóssal szemben, aki hosszú munkálkodása alatt a szegedi Bábaképezdét az ország legelső intézetévé fejlesztette.