A szegedi Egyetemi Luther Szövetség vasárnap délután 6 órai kezdettel az evangélikus templomban passió-játékot mutatott be. A szenvedéstörténetet vegyeskari betétek, énekszólók és régi középkori énekek tették művészivé és színessé. Ez alkalommal másodszor hallottuk a Szövetség vegyeskarát énekelni, mely a múlt évi bemutatkozás után még szebben és még művésziebben oldotta meg feladatát. Az előadáson bevezető és befejező imát mondott Benkóczky Dániel főesperes, a Szövetség lelkész elnöke. Női szólót Kovács M. Éva, a férfiszólót Reményi Gusztáv szövetségi tagok énekelték. A passiót összeállította és vezette F. Meskó Sándor a szövetség elnöke.

Szegedi Napló XIX. (1943) április 13. 4. oldal