Mint ismeretes a Magyar Nemzeti Diákszövetség meghívására néhány napos tartózkodásra Magyarországra érkezett dr. Gusztáv Adolf Scheel német birodalmi diákvezér és kísérete, hogy a magyar egyetemi intézményeket megtekintsék. A budapesti program után a német vendégek a vasárnapot Szegeden töltötték. Dr. Gusztáv Adolf Scheel, dr. Ulrich Guechlin a helyettese, dr. Werner Braune a Külügyi Osztály vezetője, dr. Reinbold Baesler a poltikai Nevelési osztály vezetője, továbbá Wilhelm Walter őrnagy és Fritz Stagen főhadnagy kíséretében autókon érkeztek a városba, velük voltak dr. Raycy Imre, dr. Buday Rezső és dr. Buócz Elemér a Magyar Nemzeti Diákszövetség vezetői. Délelőtt 11 órakor álltak meg az autók a Horthy Miklós Kollégium előtt, ahol dr. Frőhlich Pál rector, Koch [Sándor] egyetemi tanár és Noach lektor fogadták őket. Utána dr. Scheel a városházára ment kíséretével, ahol dr. Tukats Sándor főispánnál és dr. Tóth Béla h. polgármesternél tettek tisztelgő látogatást. Fél tizenkettőkor meleg ünneplés zajlott le a Dugonics téren a Központi Egyetem épülete előtt, ahol az egyetemi és főiskolai díszszázad állt zárt rendben. A német vendégek elléptek a díszszázad arcvonala előtt, fogadták a századparancsnok jelentését, majd dr. Fröhlich Pál rector szobájába mentek, ahol villásreggelin vettek részt.

Délben a SzEI feldíszített otthonát tekintették meg, ahol meleg ünneplésben részesítették őket. Az egyetemi klinikák és a Dóm tér, továbbá a Fogadalmi templom megtekintése után a Tisza Szállóba hajtattak, ahol a város ebédet rendezett tiszteletükre. Az ebéden több pohárköszöntő hangzott el a magyar-német barátság nevében. Ebéd után a német vendégek autókon utaztak vissza Budapestre.

Szegedi Napló XIX. (1943) április 6. 3. oldal