A szegedi egyetemi ifjúság hazafias lelkesedéssel határozta el, hogy – megértve az idők szavát – most szívvel-lélekkel szenteli magát a haza érdekeinek, és a jelen időkben a hazának nagy fontosságú szolgálatot tevő szervnek, a Vöröskereszt Egyletnek célkitűzéseiben igyekszik segítségül lenni. A nemes elhatározást a Magyar Vöröskereszt Egylet szegedi választmányának elnöksége szívesen vette tudomásul, és megengedte, hogy a Botond bajtársi egyesület az egylet javára a társadalom által a nemes eszme gyakorlati megvalósulását szolgáló, önkéntesen felajánlott természetbeni ajánlatokat saját hatáskörben elfogadja, és azokat a szegedi választmánynak beszolgáltassa. Az ifjúság vezetősége főleg meleg ruhaneműt, vagy meleg anyagot, dohányárút és könyveket kér, mint amelyre legnagyobb szükség van. Az adományokat február 9-től a Botond Bajtársi Egyesület otthonában, a Boldogasszony 6. alagsorába kérik leadni, ahol minden nap reggel 9 órától este 6 óráig szolgálatot tartanak. A Magyar Vöröskereszt Egylet szegedi választmányának hivatalos pecsétjével ellátott ívekre jegyzik fel az adományokat, miért is kérjük a nagyközönséget, hogy csak a jelzett íveken való feljegyzés után szolgáltassa át a jelzett helyen felajánlott dolgokat, tekintettel arra, hogy fel nem hatalmazott egyének könnyen visszaélést követhetnek el.

Délmagyarország XVII. (1942) február 8. 8. oldal