A Turul Szövetség Szegedi Kerületéhez tartozó Werbőczy B. E. Lehel törzsének kulturális, népmozgalmi csoportja vasárnap tartotta első népművelési előadását. A megjelent gazdaközösség zsúfolásig töltötte meg a termet, élén a közönség bírójával, jegyzőjével és a tanítói karral: képviseltette magát a Vasutasok Köre és a Frontharcos Szövetség algyői csoportja.

            Moldvay Simon igazgató bevezető és üdvözlő szavai után Schneider Jenő törzsfő tartott előadást: „Védekezés a nemzetrontás ellen” címen. Előadását a közönség állandó figyelemmel kísérte és elismerő tapssal honorálta. Majd Horváth Dénes udvarnagy énekelt magyar nótákat, melyet kitörő lelkesedéssel újráztak meg a jelenlévők. Végül Monostori Pál kincstáros tartott könyvismertető előadást „Az új földesúr”-ról, amelynek végén hatásosan kapcsolata egybe az elnyomatás korának szomorú állapotát jelen helyzetünkkel, és kiemelte a jövendő új feltámadás reményét.

            Az előadás sikerét bizonyítja az a körülmény , hogy a Lehel törzs további meghívásokat kapott újabb előadások tartására, hogy folytathassa munkáját, amelynek célja: a város és falu ölelkezése a magyar egység jegyében.

Szegedi Új Nemzedék XVIII. (1936) február 25. 5. oldal