A Turul Szövetség szegedi kerülete hétfőn rendkívüli vezértanácsi tábort tartott, melyen az ifjúság megtárgyalta azt a hírlapi támadást, amelyet a Nemzeti Újság és a Szegedi Új Nemzedék című lapok legutóbbi számaiban a m. kir. Ferenc József Tudományegyetem tanácsának a kereszt kifüggesztésével kapcsolatos határozata alkalmából az Egyetemi Tanács és annak név szerint megnevezett tagjai: dr. Zolnai Béla, dr. Szent-Györgyi Albert, dr. Gelei József, dr. Györffy István és dr. Kiss Albert ellen ismételten intéztek.

A gyűlésen az egyetemi ifjúság egy nyilatkozatot szövegezett meg, melyben kimondja, hogy ezen alaptalan támadásokat a Turul Szövetség szegedi kerületének vezértanácsi tábora a legerélyesebben visszautasítja, és az egyetemi tanács, illetőleg fent megnevezett tagjai iránt, kik közül dr. Kiss Albert Prorector és Gelei József dr. a Szövetség kerületi Magisterei, tiszteletteljes ragaszkodását és bizalmát nyilvánítja. A nyilatkozat többek között a következőket mondja:

– Olyan egyének nyilatkoztak, akik nem voltak hajlandók önmagukat megnevezni, és úgy nyilatkoztak, mintha az egész egyetemi ifjúság fölkent vezérei lennének, és mintha ők képviselnék az egész egyetemi ifjúság álláspontját.

– Ezzel szemben mi, a Turul Szövetség, mint az egyetemi ifjúság első és legnagyobb szervezetének felelős vezetői kijelentjük, hogy az egyetemi ifjúság nagy többsége határozottan elítéli a kereszt kitételének ezt a puccsszerű és törvényellenes módját, mert ebben a kereszt meghurcolását, profanizálását és a kereszt ifjúsági egységének megbontását látja.

– Nem kívánunk azzal foglalkozni, hogy kik akarták az ügy ilyen útra való terelésével a helyzetet elmérgesíteni, azt azonban határozottan állítjuk, hogy nem lehetnek tiszta céljai azoknak, akik ilyen fogásokkal a keresztény egyetemi ifjúság egységének megbontására törekedve az egyetem felelős vezetőit meghurcolják és az ifjúságot felettes hatóságai ellen izgatják.

– Kijelentjük végül és ismételten, hogy bizalommal és nyugalommal meg fogjuk várni az illetékes egyetemi hatóság döntését, annak minden tekintetben magunkat alávetjük.

Az egyetemi tanácsot s a tanácsnak durván megtámadott tagjait teljes bizalmunkról és legmélyebb tiszteletünkről biztosítjuk.

A Turul Szövetség szegedi kerületi vezérsége nevében: Dr. Gyurki Gyula

a Turul Szövetség senatora, a szegedi kerület tb. és ei. vezére”

Szegedi Napló XII. (1936) február 18. 3-4. oldal