A diákság keresztakciója miatt – „Az egyetemen rend van” – mondja Ditrói Gábor rektor – Kiss Albert dr. egyetemi tanár nyilatkozata

Mint ismeretes a szegedi egyetem diákságának egy része az ősszel mozgalmat indított, hogy a tantermekben helyezzék el a keresztet. Az egyetemi tanács úgy határozott, hogy a tantermekben a kis magyar címert helyezteti el, mert ez magában foglalja az apostoli kettős keresztet, így kifejezőbben jelképezi az egyetemnek, de egyben Magyarországnak keresztény jellegét is. A diákok memorandumban kérték, hogy a címer mellé helyezzék el a keresztet is. A tanács a kultuszminiszterhez terjesztette fel a memorandumot. Szerdán híre terjedt a diákok között, hogy a minisztérium visszaküldte a kérelmet az egyetemi tanácshoz azzal, hogy a maga hatáskörében bírálja el a dolgot. Szerdán este a diákok egyes csoportjai megjelentek az egyetemi intézetekben, és csendben minden zavaró incidens nélkül elhelyezték az előadótermekben a kereszteket a katedra fölött.

A váratlanul keresztülvitt akcióról az egyetem vezetősége mit sem tudott, arról csak csütörtök reggel szerzett tudomást, amikor megkezdődtek az előadások. Tekintettel arra, hogy meglehetősen izzó légkör uralkodott, különösen a bölcsészeti karon, a dékán [Zolnai Béla][1] elrendelte, hogy délelőtt nem tartják meg az előadásokat. Kisebb diákcsoportok gyülekeztek ugyan, azonban mindenütt megőrizték a teljes nyugalmat és rendet. Egy órakor tanácskozásra ült össze az egyetem tanácsa, amely után Ditrói Gábor rektor az üggyel kapcsolatban a következőket mondta a sajtónak:

– Nem fedi a valóságot az a híresztelés, hogy amikor az egyetem tanácsa felterjesztette a diákság memorandumát a kultuszminisztériumba, azután a minisztérium a diákság kérésére visszaküldte volna az egyetemhez, és most már a tanács Kiss Albert prorektornak adta volna ki referálás és véleményezés céljából. A valóság az, hogy az egyetem tanácsa még decemberben pártoló véleménnyel terjesztette fel a kultuszminisztériumhoz a diákság kérelmét, azóta ebben az ügyben nem történt semmi, a minisztériumtól értesítést nem kaptunk. Meglepetéssel kellett ezután fogadnunk a tegnap történteket. Az egyes tantermekben lejátszódott események ügyében az illetékes karok dékánjai fognak intézkedni. A szegedi egyetemen teljes rend és nyugalom van, az ifjúság már az őszi mozgalmak idején megígérte, hogy teljes nyugodtsággal és higgadtsággal várja meg a minisztérium döntését, mindenütt megőrzi a békés tanulás szabadságát. Csütörtökön délben megjelent nálam az Emericana szervezet képviselője, és megismételte előttem azt a fogadalmat, hogy a diákság a legteljesebb nyugalommal várja meg a minisztérium döntését, sehol sem zavarja meg a békés tanulás lehetőségét.

Szegedi Napló XII. (1936) február 14. 5. oldal

 

 

[1] Pálfy Miklós – Kiss Róbert Károly: Zolnai Béla szegedi munkássága és kapcsolata Radnóti Miklóssal. In: Olasz Sándor – Zelena András (szerk.): „Mert annyit érek én, amennyit ér a szó”. Szegedi Radnóti-konferenciák. Szeged, 2009. 163-168.