Folyó hó 6-án tartatott. Eredmény: 1. Minden danubianás apród és levente valamelyik scholában munkát vállal. 2. A corp. ifjúságának egyik csoportja Ószentivánon, a másik csoportja Kübekházán, a harmadik csoportja pedig Átokházán fog november 24-én kultúrdélutánt tartani, melynek keretében oktató és szórakoztató előadások fognak elhangzani. Ezek a kulturdélutánok alkalmasak lesznek arra is, hogy az egyetemi ifjúság megismerhesse a falu népét. 3. Minden második héten csütörtökön este 8 órakor fog a corp. Danubiana curiálist tartani. (A legközelebbi tehát nov. 21-én este 8 órakor lesz.) Külön meghívót nem küldünk ki senkinek. Aki viszont az ülésről súlyos és nem igazolt ok nélkül távol marad, azt a corp. névsorából törölni fogják. 4. A corp. leány és fiú ifjúságának tagjai december hó 15-én az alsóvárosi kultúrházban a Pálfy-Baranyi akció javára színműelőadást tartanak.

Délvidéki Ifjúság I. (1935/36.) 3. szám (november) 7. oldal