A Szegedi Egyetemi Luther Szövetség május 20-án, pünkösd vasárnapján a szegedi ev. egyház belmissziós termében (Osztrovszky utca 5.) délelőtt 11 órakor tartja évi rendes beszámoló és tisztújító közgyűlését, melyre az ifjúság munkája iránt érdeklődőket meghívja az elnökség.

Szegedi Napló X. (1934) május 13. 7. oldal