A kerületi vezérség felhívása a diáksághoz – Eddig 742 hallgató iratkozott – Rendben folynak a beíratások

Tegnap számunkban jelentettük, hogy a pécsi emericanás ifjúság két kiküldötte röpcédulákkal árasztotta el a szegedi egyetemet, amelyben a beiratkozásoktól való tartózkodásra hívja fel a szegedi diákságot.

A kiáltvány különösebb hatást nem váltott ki az ifjúság körében, különösen mikor értesültek arról, hogy a sztrájkra való felhívás mögött egy dubiózus paktum megsértése áll.

A pénteki nap folyamán 92 hallgató iratkozott be, tehát eddig összesen 742 hallgató végezte el a félév eleji beiratkozást. A nagyobb tömeg eddig – az ismeretes okok miatt – távol tartotta magát a beiratkozástól, amelynek határideje hétfőn jár le. Erre való tekintettel Regdon László dr. a Turul kerületi vezére tegnap a következő felhívást tette közzé:

„A kerületi vezérség felszólítja az Árpád, Csaba, Rákóczi, Werbőczy Bajtársi Egyesületek egyetemi hallgató tagjait, hogy – miután a demonstráció céljából elrendelt beiratkozástól való tartózkodás határideje a mai napon letelt – haladéktalanul iratkozzanak be. További passzív magatartás esetén a kerületi vezérség semmiféle veszteségért nem felel.”

A hallgatóság körében most már az a vélemény alakult ki, hogy haladéktalanul beiratkoznak, és távol tartják magukat minden további demonstrációtól.

Szegedi Napló X. (1934) január 20. 2. oldal