Röpcédula-osztogatás a csütörtöki nap eseménye – A pécsi diákság mozgalma a kizárt bajtársak visszafogadására – A pesti káptalan árulója az ifjúságnak

A szegedi egyetemi ifjúság körében a csütörtöki nap folyamán színes röpcédulákat osztogattak. Ez állott rajta:

„A ma délutáni gyűlés elmarad! A pesti káptalan árulója az ifjúságnak és eszméinknek! Mi nem iratkozunk! A pécsi emericanás ifjúság”

A diákok nagy izgalommal tárgyalták a röpcédula tartalmát és érthetetlenül állottak a felhívással szemben. A délután folyamán azután kiderült, hogy két pécsi egyetemista: Vrabely Zoltán orvosszigorló és Kováts Boldizsár orvostanhallgató érkezett Szegedre, ők hozták magukkal a röpcédulákat.

A pécsi emericanás ifjúság kiáltványa az Emericana budapesti káptalanjának intézkedésével kapcsolatos, amelyben – mint ismeretes – felszólította a diákságot, hogy a beiratkozásoktól ne tartsa magát távol. A pécsi egyetemi ifjúság emiatt nagygyűlésen akart állást foglalni, s a röpcédulák erre az alkalomra készültek.

A pécsi sztrájkmozgalom egyébként új irányt vett. A vidéki egyetemek ifjúsága ugyanis a sztrájkkal azt szeretné elérni, hogy a rendzavarás és izgatás miatt Debrecenben és fővárosban kizárt diákoknak az egyetemi hatóságok megkegyelmezzenek, és a kizárási határozatot hatálytalanítsák. A két pécsi diák is ecélból jött Szegedre, és innen Debrecenbe utazik.

Szegeden rend van, eddig 650-es iratkoztak

A pécsi üzenet Szegeden különösebb hatást nem keltett. Eddig 650-es iratkoztak be, s a határidő (január 22) elteltéig bizonyára a diákság nagyobb tömege elvégzi a beiratkozásokat. A Turul Szövetség – mint értesültünk – 20-ig távol tartja magát a beiratkozásoktól, ennek azonban pusztán demonstratív jellege van.

Szegedi Napló X. (1934) január 19. 2. oldal