Tegnap délelőtt nagy feltűnést keltett az egyetemi ifjúság körében, hogy a bajtársi egyesületek képviselőiből alakult mintegy negyventagú küldöttség díszben, jelvényekkel, szalagokkal és egyensapkával a rectori hivatal előtt felsorakozott és kihallgatást kért a Rector Magnificustól.

A diákoknak erről a tervéről már napok óta beszéltek. Olyan hírek kerültek ugyanis forgalomba, amely szerint a bajtársi egyesületek egyöntetűen elhatározták, hogy illetékes helyen interveniálni fognak a „Szent István” b. e. megszüntetése, illetve feloszlatása érdekében. – A legfiatalabb egyetemi egyesület működése ellen az utóbbi időben igen sok panasz hangzott el a többi egyesület részéről, legfőképpen pedig azt nehezményezték, hogy a „Szent István” anyagi előnyöket ígért a belépő tagoknak, s ilyen módon akarta táborát növelni. De nem nézték jó szemmel a diákok állítólag azt sem, hogy a „Szent István” tagjai politikumot visznek az egyesületi életbe.

Tegnap délelőtt azután a bajtársi egyesületek az egyetem fejéhez, Schmidt Henrik dr. rectorhoz küldöttségileg memorandumot nyújtottak be, amelyet kivétel nélkül az összes bajtársi egyesületek aláírtak, és amelyben kérték a Rectort, hogy a rend és nyugalom megóvása érdekében vonja meg a „Szent István” működési engedélyét. A küldöttségben az Emericana kivételével mindegyik bajtársi egyesület képviseltette magát. Egyetemi körökben nagy izgalommal tárgyalták az ifjúság megmozdulását különösen arra való tekintettel, hogy a „Szent István” egyesületet több neves egyetemi professzor irányítja, akikkel ilyenformán a többi egyesületek eléggé éles módon szembehelyezkedtek. Az egyetemi ifjúság éppúgy, mint a kívülálló körök nagy érdeklődéssel várják a fejleményeket.

Szegedi Napló IX. (1933) március 31. 2. oldal