Kétnapos ünnepséggel ülte meg a Foederatio Emericana fennállása 10 éves jubileumát. Vasárnap reggel a Bazilikában Angelo Rotta pápai nuncius mondott szentmisét. Virág Ferenc pécsi püspök pedig szentbeszédet, s tizenegy órakor kezdődött a Vigadóban a jubileumi nagykáptalan. Sok ezer főnyi nagyközönség előtt hangzott el a Himnusz, amelyet az Acélhang dalárda Noseda Károly vezényletével adott elő.

            Az elnöklő commendator felszólítására Schwartz Elemér bejelentette, hogy külföldről sokan üdvözölték az Emericanát, így többek között Brilning [helyesen: Heinrich Brüning] német birodalmi kancellár,[1] Held bajor miniszterelnök[2] és még sokan mások. Bitter Illés commendator ezután néhány költői szóval vezette be a nagykáptalant.

            A commendator indítványára ezután egy perces felállással hódoltak a hősök emlékének, Kammenmayer Oszkár vezetésével pedig küldöttség koszorúzta meg a hősök emlékművét.

            József Ferenc királyi herceg mondott ezután üdvözlő beszédet, amelyben a vajúdó magyar társadalom problémáit fejtegette. Rámutatott a túlméretezett érvényesülni akarásra. Mindenütt a kereső, kísérletező embert látjuk. A kor talán a saját elveszett lelkületét keresi. Az Emericana a maga katolicizmusával és fegyelmezettségével a kiegyensúlyozott erő feladatára hivatott. A jövő tíz esztendőre csak az lehet a programunk, hogy nem szabad hátra nézni, hanem mindig csak előre, hogy jobb legyen minden, és akkor az otthon vallásának kimélyítésével a nemzet és önmagunk elhivatottságában való hitben meg fogjuk élni a jobb jövőt. Az Acélhang dalárda a Gaudeamus kezdetű diákdalt énekelte el, majd Schwartz Elemér főtitkár számolt be az Emericana 10 esztendejéről. Hangoztatta, hogy 10 esztendő alatt az Emericana túlnőtte diákegyesületi jellegét, és feladata immár kettős: az egyetemi ifjúságért és a társadalomért dolgozik. Bernolák Nándor volt miniszter beszédében elsősorban a jövőre vonatkozó hazafiságot és benső lendületes katolicizmust követel. Rámutat arra, hogy a katolicizmus a gazdasági rendnek is legbiztosabb irányítója. A Rerum Novarum szellemében akarja megoldani a gazdasági problémákat. A tüntető tapssal fogadott beszéd után Szentgyörgyi Lóránt szavalta el Mindszenthy Gedeon a Szentek unokái c. költeményét, majd Mikes János gróf szombathelyi püspök mondott rövid záróbeszédet.

Szegedi Új Nemzedék XIII. (1931) november 10. 4. oldal

 

 

[1] Heinrich Brüning 1930. március 30. és 1932. május 30. között volt Németország kancellárja.

[2] Heinrich Held 1924. június 28. és 1933. március 15. között volt Bajorország miniszterelnöke.