A szegedi Bethlen Gábor Kör által rendezett Művészeti Kollégium előadásciklusának első összejövetele kedden délután zajlott le a központi egyetem előadótermében. Szokolay Béla, az Országos Iparművészeti Társulat titkára tartott igen érdekes, vetített képekkel illusztrált előadást: Népművészettől iparművészetig címmel. Az előadó meghatározta a népművészet helyzetét, amely távol a képzőművészettől és bizonyos fokig távol az iparművészettől, pusztán gyakorlatias. A nép nem ismeri a l’art pour l’art művészetet. Az iparművészet ezzel a szóval csak 70-80 esztendős Magyarországon. Idegen földről jött és először idegen utakon, sablonokban haladt, míg művelői fel nem ismerték a magyar művészet csodálatos erejét, formakészségét és színeit. Ettől az időtől kezdve az iparművészet magyaros motívumokat használ fel. Az előadó végül a modern iparművészeti törekvésekről emlékezett meg. Az előadást nagyszámú közönség hallgatta végig, amely melegen tapsolta az előadót.

Délmagyarország VII. (1931) február 25. 5. oldal Újraközlése: In: Hegyi András: Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében. Válogatott dokumentumok (1874-1986). Szeged, 1987. 202. (145. sz. dokumentum)