Péntek délután 3 órakor díszes, előkelő közönség gyűlt össze a kegyesrendi főgimnázium dísztermében, az Emericana díszközgyűlésén. A műsor első száma Koudela Szűz tiszta liliom c. éneke volt, amelyet az Integra vegyeskar énekelt Szögi Endre kancellár vezetésével. A vegyeskar művészi éneke után Papp János a katolikus diákszövetség elnöke lépett a dobogóra és ünnepi beszédet mondott „Szent Imre a magyar ifjúság elhivatott vezére” címen. Papp János Szent Imre herceget állította példaképül a mai ifjúság elé, mert a magyar ifjúságnak, ha élni akar, mindenben kell követni Szent Imre életét. Szent Imre az élet ideál, amely a válaszúton lévő új nemzedéket, kivezeti a sötétség országából, s megmutatja, hogyan kell visszaszerezni a régi magyar határokat: de nemcsak visszaszerezni, hanem hogyan kell meg is tartani. Ennek a magyar ifjúságnak pedig csak két élethivatás lebeghet a szeme előtt: dolgozni és imádkozni. Erre is példaadásul szolgál Szent Imre élete, aki előljárt azokon a lovagi tornákon is, ahol a magyar virtust és erőt kellett csillogtatni.

A szép és lelkes beszédet hálásan megtapsolták.

Ez után Dohnányi C-moll zongora ötösének fináléját adták elő: Kecskés István, Papp József, Papp Károly és Szilágyi László. Zongorán Geber Jenő kísért. A nagyszerű zeneszám tapsra ragadtatta a hallgatóságot, majd Gauder Andor „Téged idézlek Szent Imre”c. szavalata következett.

Mezei Zsigmond főiskolai hallgató Szent Imre énekeket énekelt szólóban. Zongorán Barta Piroska kísérte. A szép hangú énekesnek szép sikere volt. Ortutay Gyula Szent Gellért egyéniségéről tartott magas nívójú felolvasást, melyben ismertette Szent Gellért hittérítői munkásságát, majd nagy ismeréssel szólt a szent püspök irodalmi munkásságát, amelyben, mint úttörő szerepel a magyar irodalomban.

A felolvasás után újra az Integra vegyeskar lépett a pódiumra és gyönyörű énekükkel nagy és megérdemelt sikert arattak. A műsor utolsó számaként Nagy Géza legendája szerepelt, amelyet a szerző maga olvasott fel. A felolvasással véget is ért az Emericana díszközgyűlés.

Szegedi Új Nemzedék XII. (1930) október 25. 7. oldal