A szegedi egyetem orvoskari Csaba Bajtársi Egyesülete november 8-án, fél 10-kor a Tisza Szálló nagytermében dominus-avató dísztáborozást rendez. A dísztáborozás műsora három részből áll. Egyik nyolc órakor lesz az élettani intézet tantermében, ahol a Hiszekegy eléneklése után dr. vitéz Varga Lajos tanársegéd, a Csaba vezére búcsúbeszédet mond az avatandó dominusokhoz. Ezután lampionos ballagás következik a központi egyetemre, ahol elénekli a tábor a Himnuszt. Veress Elemér dr. egyetemi tanár, a Csaba magistere megtartja a dominus avatást, majd megtörténik a vándorbot, a koldustarisznya és a dominusi oklevelek átadása. Völgyessy János dr. tiszti orvos dominus búcsúbeszédet intéz a táborhoz, végül eléneklik a Szózatot s az egész tábor a „Ballag már a vén diák…” hangjai mellett átballag a Tisza szállodába, ahol az avatás szertartásának harmadik része zajlik le fél 10-kor. A magyar Hiszekegy után a Szent Imre zenekar eljátssza Schubert Rosamunde nyitányát. Végvári verseket szaval Zsujevics István, opera áriákat énekel Gaizler Lola, zongorán kíséri Mátray Ernő, ünnepi előadást tart Szabó József dr. egyetemi tanár, Szávits Etka előadja zongorán Liszt Valse Impromptusát, Soóky András monológgal szerepel, hegedű-zongora duót mutatnak be Káló Ödön és Somogyi Lajos, végül a Szent Imre zenekar eljátssza Kehler Ungariche Lustspiel Ouverturejét. Ezután gaudium következik és tánc reggelig. Az estélyen Battla Kálmán muzsikál.

Szegedi Napló IV. (1928) november 4. 9. oldal