A szegedi egyetemi hallgatók Bethlen Gábor Köre vitaestet rendezett a „jövendő magyar intelligencia és a tanyakérdés” címmel.

            Az estély első szónoka Gesztelyi Nagy László dr. kecskeméti gazdasági kamarai igazgató előadása gazdag adatokkal ismertette az alföldi tanyák jelenlegi szomorú kulturális, gazdasági és közegészségügyi viszonyait és rámutatott arra, hogy a hibák gyökeres orvoslása a jövő generációktól függ. Az előadást élénk vita követte, melyen szakemberek és diákok egyaránt részt vettek.

            A vitaesten felvetett eszméknek, amelyekre a fővárosi sajtó is felfigyelt, már eredményük is van, amennyiben az összes ifjúsági egyesületek vezetőinek részvételével most egyesületközi értekezletet tartottak, mely Buday György elnöklete alatt kiküldött egy bizottságot, melynek alapján az egyetemi ifjúság a tanyákat felvilágosító munkában tevékeny részt vehet. Az egyetemi hallgatók a vitaest után, máris rendeztek tanulmányutakat a szeged környéki tanyákra.

Szegedi Új Nemzedék X. (1928) április 20. 4. oldal Újraközlése: In: Hegyi András: Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében. Válogatott dokumentumok (1874-1986). Szeged, 1987. 192. (132. sz. dokumentum)