A személyazonosságot az egyetemi hatóság diákigazolványa igazolja – Egyforma jog és kötelesség minden egyetemi hallgató számára

Mikor a forradalmak után megalakultak az egyetemi diákszövetségek és egyesületek, az egyetemi hallgatóság legnagyobb része tagja lett ezeknek az egyesületeknek és szövetségeknek. Minden ilyen alakulat belügyminiszterileg jóváhagyott alapszabályokkal működik, s tagjai részére igazolványokat állít ki, amely igazolványok mindezideig elegendők voltak az egyetemi hatóságok előtt is a személyazonosság igazolására. Aki pedig nem volt tagja egy bajtársi egyesületnek sem, az az egyetemi questurában válthatott magának ún. diákigazolványt, amely hasonló volt az előbbi igazolványokhoz. Ebben az igazolványban az egyetem questora igazolja, hogy a fényképes igazolvány tulajdonosa beiratkozott hallgatója az egyetemnek.

Kultuszminiszteri rendeletre a most kezdődő szemeszterben a személyazonosság igazolása terén lényeges változások történtek az egyetemen. Rektori hirdetmény közli a hallgatósággal, hogy ettől a félévtől kezdve minden beiratkozott hallgató köteles kiváltani a questurában a fényképes diákigazolványt, amelyet minden folytatólagos beiratkozásnál meg fognak hosszabbítani.

Ezzel az intézkedéssel maga az egyetem hatósága vette a kezébe a diákság autentikus igazolását. A fontos intézkedés hangsúlyozottan kifejezi az egyetem minden beiratkozott hallgatójának egyformaságát, ugyanazon jogait és kötelességeit, s az eddigi bajtársi egyesületi igazolásokkal szemben egységessé tette ezt, az egyetem belső rendjének kétségtelenül egyik legfontosabb tényezőjét. A bajtársi egyesületek további tagsági igazolásait természetesen nem is érinti ez az intézkedés.

Szegedi Napló IV. (1928) január 17. 3. oldal