A szegedi egyetem protestáns hallgatóinak Bethlen Gábor Köre 23-án, vasárnap este fél 7 órai kezdettel tartja első előadóestélyét, melynek műsorán Buday György elnök megnyitóján kívül dr. Varga Sándornak, az egyetem kormányzógyűrűs doktorának előadása szerepel: A német ifjúság munkája címen. Dr. Varga közvetlenül szerzett tapasztalatairól fog beszámolni, és részletesen fogja ismertetni a német ifjúság különféle alapokon álló szervezkedését. Az érdekes előadásra a belépés díjtalan.[1]

Délmagyarország III. (1927) október 22. 5. oldal Újraközlése: In: Hegyi András: Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében. Válogatott dokumentumok (1874-1986). Szeged, 1987. 190. (130. sz. dokumentum)

 

[1] Az előadás szövege a Bethlen Gábor Kör kiadványainak 1. számaként nyomtatásban is megjelent 1927-ben.