Szombaton este tartotta meg az Egyetemi Luther Szövetség szemeszterzáró műsoros teadélutánját meglepően nagy érdeklődés mellett. A megnyitó közének után ifj. Paraszkay Gyula szövetségi elnök helyesen állapította meg, hogy a megszokott közgyűlések helyett rendszeresített műsoros kulturdélutánok közelebb hozzák egymáshoz a szövetségi tagokat. Az egyhangú helyesléssel fogadott elnöki enunciáció után Tátrai Károly lelkész mélyértelmű, frappáns bibliamagyarázatában az ideális materializmus lelki gyönyörűségeire mutatott rá, s az egymásért való áldozatkészséget ajánlotta hálás hallgatósága figyelmébe. A műsoron szerepelt még ezután Téli Erzsébet orvostanhallgatónő, Mencz Lóránt bölcsészhallgató és Muráti györgy joghallgató, ez utóbbi egy Madách-értekezéssel, valamennyien nagy sikert aratva. A műsor utolsó és zajos tapsokkal fogadott számaként a népszerű Weiss Tivadar dr. törvényszéki jegyző szerepelt, aki a tőle megszokott előadói készséggel megkapó és lélekbemarkoló irredenta és régi hallgató nótákat adott elő saját hegedűkíséretével. A kiválóan sikerült műsoros teadélutánon a háziasszonyi tisztet ismét Bagyinka Mira bölcsészettanhallgatónő látta el a tőle megszokott ügyességgel és hozzáértéssel.

Szegedi Új Nemezdék VIII. (1926) december 21. 4. oldal