Ismeretes, hogy a DEFHOSz, a délvidéki diákok impozáns kultúrszövetsége Szegeden állította fel a kultúrközpontját, éspedig a legváltozatosabb működésű alosztályokkal (Irodalom, sajtó, propaganda stb.). E szakosztályok közül elsősorban az irodalmi alosztály vált ki a DEFHOSz szegedi fiókjának, a DEFHE-nek kezelésében. Az alosztály szervezete igen szerencsés, amennyiben a rendes tagokon kívül pártoló tagokat is vesz föl, de rajtuk kívül vendégeket is szívesen lát rendes vasárnap délelőtti irodalmi összejövetelein. Mint értesültünk, épp a napokban tűzte ki az alosztály két és fél milliós irodalmi pályázatát is. A pályázat tételei részben tudományos irodalom, részben a szépirodalom köréből valók, de csakis a DEFHE rendes tagjai, tehát délvidéki származású egyetemi polgárok élvezhetik. Ezzel szemben értékes nyereménytárgyakat sorsol ki az alosztály minden megszorítás nélkül, nemcsak a rendes, hanem a pártoló tagok, valamint a vendégek között is. A sorsolás rendszere plurális jogon épül, mert az esély azok számára a legkedvezőbb, akik az alosztály legtöbb ülésén jelen voltak.

Szegedi Napló I. (1925) szeptember 20. 5. oldal