Az egyetemi hallgatók és hallgatónők részére az Egyetemi Szent Imre Egyesület nagyböjti szentgyakorlatokat rendez március hó 30-án, 31-én és április hó 1-jén este 8 órakor a Katolikus Kör nagytermében. Ezúton is felkéri a Szent Imre Egyesület elnöksége az egyetemi hallgatókat és hallgatónőket, hogy a konferenciákon minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek. A konferenciákat Glattfelder Gyula dr., megyéspüspök fogja tartani.

Szegedi Új Nemzedék VII. (1925) március 28. 3. oldal