A MANSz a MEFHOSz-szal karöltve a szünidőt különböző internátusokban itt tölteni kényszerült száz egyetemi hallgató részére szilveszterre és újévre szeretetadományakciót indított, mely akció a legteljesebb siker jegyében folyt le. A MANSz önzetlen, nemesen érző asszonyainak és a szíves adakozóknak ezúton mondunk hálás köszönetet.

Schill Fülöpné a MANSz ügyvezető elnöknője, Korényi Ernő, a MEFHOSz szegedi csoportjának ezidei elnöke

Szegedi Új Nemzedék VII. (1925) január 9. 4. oldal